autobusy na parkovišti

Ústí nad Labem
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.)

část druhá - autobusy

Na druhé stránce, věnované ústeckému provozu městské hromadné dopravy, si představíme vozový park zdejších autobusů. Ačkoli Dopravní podnik města Ústí nad Labem donedávna nedisponoval nijak rozmanitým sortimentem vozidel a dlouho nakupoval od jediného výrobce jímž byla Karosa, potažmo Irisbus (poslední autobusy jiné značky byly Ikarusy 280), je v Ústí mnoho fotogenických míst, které v kontextu s dopravou stojí za zdokumentování. Od roku 2007 se sortiment značek a typů ústeckých autobusů začal postupně rozšiřovat, přibyly značky TEDOM, Mercedes-Benz a Solaris a všechny navíc ve dvou nebo více typech, případně délkách. Obvykle jde ale o malé, maximálně několikakusové série, tak velký nákup, jako v případě City Busů v devadeátých letech, asi v nejbližších letech nehrozí.

Snímek vedle titulku byl pořízen 31.3.2005 na parkovišti za autobusovým nádražím a vidíme na něm řadu autobusů City Bus ev. čísel 11, 38, 40, 14 a 43, vpravo pak B 731 ev. č. 9. Většina vozidel zanedlouho vyjede posílit odpolední dopravní špičku.

FOTOGALERIE 1
Autobusy v roce 2006
FOTOGALERIE 2
Autobusy v roce 2007
FOTOGALERIE 3
Autobusy v roce 2008
FOTOGALERIE 4
Autobusy v r. 2009 (I)
FOTOGALERIE 5
Autobusy v r. 2009 (II)
FOTOGALERIE 6
Autobusy v r. 2009 (III)
FOTOGALERIE 7
Autobusy v r. 2010 (I)
FOTOGALERIE 8
Autobusy v r. 2010 (II)
FOTOGALERIE 9
Solaris Urbino 7.1.2011
FOTOGALERIE 10
Autobusy v r. 2011-2012
FOTOGALERIE 11
Autobusy v roce 2012
FOTOGALERIE 12
Autobusy v roce 2013
FOTOGALERIE 13
Autobusy v roce 2014
FOTOGALERIE 14
Autobusy v roce 2015
FOTOGALERIE 15
Autobusy v roce 2016


Karosa B 731.1663, ev. č. 1, ULA 58-41 Na snímku z 21.4.2005 projíždí dvojice autobusů křižovatkou z Masarykovy ulice do Revoluční. První z nich je Karosa B 731 SPZ ULA 58-41, jíž se dostalo privilegia nést evidenční číslo 1. Jde o první vůz z devítikusové série autobusů B 731.1663, které obdržely evidenční čísla 1 až 9. Čísla 11 až 45 nosí City Busy, donedávna volná desítka byla obsazena až v roce 2004 vozem Karosa B 952 E, jediným u podniku. Pokud jde o sedmičkové karosy, kromě zmíněných devíti existuje v roce 2006 ještě více než deset dalších s trojcifernými čísly. Zde vyobrazený autobus bude za chvíli přistaven na linku č. 26, za ním jedoucí City Bus 18M ev. č. 703 toho dne slouží na jedenáctce.

Karosa B 731.1663, ev. č. 2, ULA 58-42 Druhý autobus z výše zmiňované devítikusové série vozů Karosa B 731.1663 nese ev. č. 2 a SPZ ULA 58-42. Je zachycen na Mírovém náměstí, sloužící na lince č. 1 směrem k divadlu. Na snímku vidíme Mírové náměstí z pohledu od západu k východu. Tam v dáli, kde stojí vlevo šedivý panelák již náměstí přechází v Hrnčířskou ulici a ještě dál je dobře zřetelný strmý masiv Mariánské skály. Přímo na náměstí pak vidíme vedle autobusu zelený ostrůvek (později zrušen), oddělující oba jízdní pruhy. Snímek byl pořízen 8.7.2003, bohužel ve chvíli, kdy se slunce schovalo za jeden z několika nevelkých mraků.


Karosa B 731.1663, ev. č. 3, ULA 58-43 Stejně jako kdekoli jinde se i v Ústí snažím nafotit tyto staré sedmičkové karosy, dokud ještě jezdí, protože je dost pravděpodobné, že za několik málo let se s nimi již v ústeckých ulicích nesetkáme. Autobus Karosa B 731.1663 ev. č. 3 SPZ ULA 58.43 projíždí za příjemného jarního dopoledne 31.3.2005 na lince č. 9 Malou Hradební ulicí dolů směrem k nádraží ČD. Volné plochy kolem silnice se již zazelenaly čerstvou jarní trávou, která snímkům dává optimističtější nádech, než směs zažloutlého loňského porostu a hlíny, jak tomu bylo ještě před několika dny. Ta velká šedivá budova vpravo v pozadí je obchodní dům Labe.

Karosa B 731.1663, ev. č. 7, ULA 85-12 A ještě jeden snímek vozu Karosa B 731.1663, tentokrát jde o číslo 7, sloužící dne 25.6.2003 shodou okolností na lince 7. Autobus SPZ ULA 85-12 projíždí Klíšskou ulicí ve čtvrti Klíše, kolem bloku domů v pozadí se otáčejí trolejbusové linky 52, 58 a 59. Linka č. 7 je málo frekventovaná a končí až u Dolu 9 května v Trmicích. Většina karos řady 700 je natřena v tomto barevném provedení se spodní částí červenou a horní bílou. Narozdíl od většiny jiných měst není ani jeden vůz tohoto typu dodatečně vybaven digitálními transparenty, všechny mají původní malé cedulky v horním rohu předního okna.

Karosa B 732.20, ev. č. 159, ULA 21-97 Série autobusů Karosa B 732.20 obdržela trochu odlišný nátěr od výše popisovaných B 731, sestávající z bílé a dvou jen lehce odlišných odstínů červené, největší rozdíl spočívá v červeném pruhu pod okny, červené jsou rovněž meziokenní sloupky, dalším specifikem těchto autobusů byla hranatá přední světla. S vozy typu B 732 se nyní, v roce 2006, setkáváme v ústeckých ulicích čím dál méně, tento konkrétní byl v posledních letech velmi často používán jako provozní záloha. Obvykle dva záložní autobusy parkovaly na zde vyobrazeném místě vedle obchodního domu Labe, přičemž jeden později vyjížděl posílit provoz za odpolední špičky, druhý často zůstával jako záloha. A právě vůz č. 159 (ULA 21-97), patřil k těm autobusům, které podle mého pozorování, tvořily provozní zálohu nejčastěji. Za zmínku ještě stojí, že jeden z jeho spolubratrů, č. 156, byl přestavěn na sezónně používaný cyklobus. Snímek byl pořízen 8.7.2003.

Karosa B 732.20, ev. č. 161, ULA 25-80 Autobus Karosa B 732.20 ev. č. 161 se na první pohled lišil tenkým bílým proužkem uprostřed spodního červeného pruhu, jak to vidíme na snímku z 8.7.2003. Vůz SPZ ULA 25-80 je zde zachycen bezprostředně za mostem Edvarda Beneše, na lince č. 9. Ačkoli kdysi jezdily na Střekov tramvaje, v roce 2006 se na pravý břeh Labe dostanete pouze autobusem. Sice je v podstatě rozhodnuto, že se v blízké budoucnosti s trolejbusovou dopravou na druhý břeh Labe počítá, momentálně ale dostala přednost trať ke Globusu. (Později doplňuji: Trať na Střekov byla zprovozněna v prosinci 2007)

Karosa C 734.20, ev. č. 270, ULA 21-28 Občas se v ústeckých ulicích můžeme setkat s jediným autobusem Karosa C 734.20, který ještě v roce 2006 Dopravní podnik vlastní. Vůz ev. č. 270 a SPZ ULA 21-28 má shodné schéma nátěru jako autobusy B 731 s tím rozdílem, že místo červené barvy byla použita modrá. Nejčastěji je používán k výcviku řidičů, což bylo také v tomto případě, kdy ho vidíme 23.4.2003 na rohu ulic Revoluční a Masarykovy. Protože je autobus provozován v rámci autoškoly, je opatřen velkými modrobílými cedulemi s písmenem L. Vůz byl později modernizován karosářskými prvky z řady 900 (foto na konci fotogalerie 3).

Karosa B 741.1908, ev. č. 370, ULA 42-72 Navzdory tomu, že většinu nejvytíženějších linek ústecké městské dopravy obsluhují trolejbusy, existuje stále potřeba autobusů s větší kapacitou a to zejména na linkách 3 a 11, spojující levý břeh se Střekovem. Na trojce jsou k vidění jak kloubové vozy tak i standardní, jedenáctka je až na vyjímky obsluhována pouze kloubovými autobusy, zatímco na jiných linkách se kloubové vozy vyskytují sporadicky, bývají vidět například na lince č. 18.
Snímek z 8.7.2003 je ze stejného místa jako předchozí a vidíme zde autobus Karosa B 741.1908 ev. č. 370 SPZ ULA 42-72 na lince č. 11 ve směru ke Carrefouru.

Karosa B 741.1908, ev. č. 373, ULA 42-75 V roce 2006 zůstaly u ústeckého Dopravního podniku v provozu pouze dva autobusy typu Karosa B 741.1908, vedle výše uvedeného čísla 370, to byl vůz ev. č. 373, nesoucí SPZ ULA 42-75. Zatímco prvně jmenovaný je opatřen původním červeno-bílým unifikovaným barevným schématem od výrobce (byla to mimochodem poslední ústecká karosa v těchto barvách), č. 373, již nese zjednodušený nátěr po vzoru většiny ostatních ústeckých autobusů. Později autobus dostal celovozovou reklamu Petros a od té doby zůstal i po odstranění reklamních nápisů modro-bílý. Na snímku ze dne 21.4.2005 projíždí autobus ev. č. 373 Revoluční ulicí směrem k divadlu na lince č. 3 do Trmic.
Jak už bylo řečeno, největší tíha městské dopravy v Ústí nad Labem leží na trolejbusech, které jsou vyjma ev. č. 403 všechny kloubové. Mezi autobusy, jenž až na několik vyjímek obsluhují méně vytížené linky, převládají vozidla standardní délky 11 až 12 metrů. Kloubových autobusů bylo v roce 2005 ve stavu pouze 13 kusů. Kromě zmiňovaných dvou dosluhujících B 741, to jsou tři B 941 (ev. č. 374 až 376), dva B 961 (377 a 378), dva B 961 E (379 a 380) a čtyři nízkopodlažní City Busy 18M (701 až 704).

Karosa B 941 E, ev. č. 374, ULL 65-74 Na snímku ze dne 12.12.2002 vidíme autobus Karosa B 941 ev. č. 374 SPZ ULL 65-74 který právě odjíždí od zastávky Divadlo, kde zastavil na lince 11 ve směru ke Carrefouru. Jak je ze snímku patrné, byla toho dne nízká oblačnost a špatná viditelnost přesto jsem fotografoval, ačkoli jsem mohl dělat pouze statické snímky a po většinu dne bylo tak málo světla, že jsem na diapozitiv o citlivosti 200 ASA musel exponovat maximálně šedesátinou, někdy časem ještě delším.

Karosa B 952 E, ev. č. 10, 2U5 1910 Autobus Karosa B 952 E ev. č. 10 RZ 2U5 1910 je v ústeckém provozu tak trochu raritou. Karosy devítkové řady ve standardní délce u zdejšího dopravního podniku nikdy nejezdily, ústečtí přešli z typu B 731/732 rovnou k nízkopodlažním City Busům. V červnu 2004 nicméně udělali vyjímku a zakoupili jeden vůz typu B 952 E. Autobus, nasazovaný především na málo frekventovanou linku č. 6, případně 26 jako v tomto případě, obdržel dosud neobsazené evidenční číslo 10, čímž se ucelila řada čísel od 1 do 45. Mnohé autobusy a všechny trolejbusy mají evidenční čísla trojciferná. Karosa B 952 E byla vyfotografována v Malé Hradební, krátce po odjezdu z výchozí zastávky Divadlo dne 31.3.2005.

Karosa B 961 E, ev. č. 379, 2U0 6379 Jeden ze dvou autobusů Karosa B 961 E, dodaných do Ústí nad Labem v říjnu 2003 projíždí ráno 31.5.2004 Malou Hradební ulicí dolů směrem k nádraží. Autobus ev. č. 379 reg. značky 2U0 6379 (všimněte si, jak u některých autobusů značka koresponduje s evidenčním číslem) obsluhuje jednu ze dvou svých obvyklých linek, číslo 11. V tomto místě dotváří snímkům pozadí několik často se obměňujících reklamních billboardů, tentokrát je mezi nimi reklama na pivo Březňák a soutěž o nejvěrnějšího dvojníka pana Zippicha (to je ten pán, co se na nás dívá z každé etikety velkobřezenského piva).

Karosa City Bus, ev. č. 16, ULA 93-16 Tímto snímkem se dostáváme k nízkopodlažním autobusům Karosa City Bus, nejpočetněji zastoupenému typu autobusů v ústecké městské dopravě. Celkem jich bylo k Dopravnímu podniku dodáno 35 a obdržely evidenční čísla 11 až 45. Snímek z 21.4.2005 ukazuje vůz ev. č. 16 SPZ ULA 93-16 stojící na zastávce Mírové náměstí na lince č. 1 přijíždějící z Brné, jenž se nachází na jih od Střekova při pravém břehu Labe. Většina City Busů je opatřena reklamami různého rozsahu, od maloplošných po celovozové, velmi častá je varianta, kdy je přes standardní nátěr na pravý bok nalepena velkoplošná reklama jako v tomto případě, která obvykle zasahuje až do oblasti oken.

Karosa City Bus, ev. č. 19, ULA 93-19 Většina City Busů byla dodána v červenobílém nátěru, shodném s vozidly dodávanými do Prahy a některých dalších měst, bylo zde však několik vyjímek. Autobusy evidenčních čísel 19 a 22 mají spodní část vozové skříně v modré barvě, vůz č. 36 v azurově modrozelené a číslo 33 je, nepočítáme-li reklamní polep, celý bílý. Na tomto snímku z 3.9.2003 vidíme jeden ze jmenovaných, číslo 19 (SPZ ULA 93-19), který má modro-bílý nátěr doplněn o reklamní nápisy Autocentrum Elán. Autobus stojí u divadla, na výchozí zastávce linky č. 12, směřující do obce Přestanov.

Karosa City Bus, ev. č. 20 a 26 Dvojice autobusů Karosa City Bus se míjí na zastávce Severní Terasa. Oba vozy slouží na lince č. 5. Autobus stojící čelem k nám je ev. č. 20 (SPZ ULL 77-90) a jede ve směru Carrefour, vůz vpravo nese ev. č. 26 a značku ULA 93-26 a směřuje do Krásného Března. Snímek byl pořízen během dopoledne 31.3.2005.

Karosa City Bus, ev. č. 32, ULA 93-32 Dne 15.4.2004 jsem odpoledne přijel z Děčína na Střekov jedním z historických, leč tehdy na Děčínsku stále aktivně sloužících motoráků řady 830 a po krátkém fotografování na střekovském nádraží jsem se za krásného počasí pomalu vydal pěšky k hospodě U lípy, kde jsem se mínil naobědvat. Dobře se tam vaří a čepují tam Březňáka, a ten je poslední dobou ještě lepší než Zlatopramen. Ačkoli jsem dost fotil v Děčíně, nedalo mi to, abych nevyužil krásného počasí a neudělal cestou ještě nějaký ten snímek. Na tomto vidíme City Bus ev. č. 32 SPZ ULA 93-32 pod viaduktem, na němž vede trať ze Střekova k nádraží Ústí n. L. - západ. Autobus na lince č. 1 míří přes Brnou do Církvic.

Karosa City Bus, ev. č. 33, ULA 93-33 Ve stejný den, 15.4.2004 ale asi o hodinu a půl později, byl pořízen tento snímek. Karosa City Bus ev. č. 33 SPZ ULA 93-33 je, podobně jako výše vyobrazený vůz č 19, zachycen na zastávce Divadlo, konkrétně tam, kde kromě jiného začíná linka č. 12 do Přestanova. "Třiatřicítka", jak bylo uvedeno výše, je celá v bílé barvě a opatřena reklamou. Ještě poměrně nedávno autobus propagoval Eurotel, nyní nese reklamu na firmu Měď Povrly.


Karosa City Bus, ev. č. 36, ULL 65-71 Karosa City Bus, ev. č. 36, ULL 65-71
Dva snímky, pořízené na stejném místě na Mírovém náměstí ukazují City Bus ev. čísla 36 SPZ ULL 65-71 s různými reklamami. Snímek vlevo, pořízený 12.12.2002, zachycuje autobus s reklamními nápisy Dewe a Vaillant, na druhém snímku z 23.4.2003, kdy bylo počasí podstatně přívětivější, již nese reklamu Peml.

Karosa City Bus, ev. č. 42, ULK 61-52 Karosa City Bus, ev. č. 42, ULK 61-52
Tato dvojice snímků ukazuje Autobus ev. č. 42 SPZ ULK 61-52. Ještě 8.7.2003 vůz nesl pestrou reklamu na barvy Herbol, jak vidíme na prvním snímku, pořízeném v zastávce Divadlo, zatímco o necelé dva měsíce později, dne 3.9.2003, autobus projíždí Revoluční ulicí již bez nápisů zadavatele reklamy. Pestrobarevné vlny však na bocích vozidla zůstaly.


Karosa City Bus, ev. č. 43, 1U8 5205 Den 31.5.2004 jsem strávil fotografováním zčásti v Mostě a zčásti v Ústí nad Labem. Pokud jde o ústeckou městskou dopravu, byl to poslední den autobusové linky č. 2, od příštího rána vyjedou místo autobusů na stejnou trasu trolejbusy a linka bude přečíslována na 62. Tato poměrně krátká linka s nově zatrolejovaným úsekem ke Globusu je obsluhována ve dvacetiminutových intervalech, na což stačí dvě vozidla. V pozdním odpoledni, kdy zbývalo do definitivního ukončení "dvojky" jen pár hodin, vidíme na konečné zastávce Globus vůz Karosa City Bus ev. č. 43 který z nějakého důvodu obdržel novější značku 1U8 5205. Vůz ještě stojí na výstupní zastávce a mladá paní řidička právě nastavila na informačním panelu název "Mírové náměstí" pro cestu zpět. Druhý autobus, který se podílel na derniéře této linky byl ev. č. 26.

Karosa City Bus, ev. č. 45, ULK 61-55 Protože novější Mariánský most městské dopravě neslouží, most Edvarda Beneše hostí všechny městské autobusové linky spojující oba břehy Labe. Na snímku, pořízeném po ránu, dne 25.6.2003 projíždí po mostě směrem na sídliště Kamenný Vrch, kde linka č. 17 končí, autobus Karosa City Bus ev. č. 45 SPZ ULK 61-55, jenž uzavřel dodávku ústeckých City Busů. Protože se Dopravní podnik i nadále orientuje na výrobky zn. Karosa / Irisbus, je pravděpodobné, že se dočkáme také nástupnického modelu Citelis. Při pravém okraji snímku vidíme siluetu Mariánské skály, na níž se, kromě jiného, nachází ústecká zoologická zahrada.

Karosa Irisbus City Bus 18M, ev.č. 701 Ústí nad Labem bylo po Praze druhým městem u nás, kde se rozhodli pro nákup nových nízkopodlažních kloubových autobusů z koncernu Irisbus - typu City Bus 18M. První tři autobusy byly dodány v roce 2002 a obdržely evidenční čísla 701 až 703. Vůz číslo 701 RZ 1U4 6701 na snímku z 25.6.2003 stojí na zastávce Krajský soud, bezprostředně za mostem E. Beneše, na lince č. 3. Je vcelku běžné, že dopravní prostředky jako letadla nebo vlaky někdy dostávají jména. Případ, kdy je pokřtěno vozidlo městské dopravu je u nás raritou (v Drážďanech nesou jména měst některé tramvaje). Právě ústecký vůz č. 701 dostal jméno zdejšího rodáka Otto Hanzlíčka, který jako vojenský pilot padl roku 1940. Jméno je vyhotoveno na čele autobusu formou samolepky ve tvaru červené stuhy.

Karosa Irisbus City Bus 18M, ev.č. 702 Další kloubový autobus Karosa Irisbus City Bus 18M, ev. č. 702 vidíme na jednom z obligátních snímků z Malé Hradební ulice, jak projíždí dolů směrem k nádraží ČD, potažmo na Střekov na lince č. 3. Autobus má podobně jako ostatní dva vozy značku (1U4 6702) ve shodě s evidenčním číslem. Ač se to možná očekávalo, ve křtění dalších autobusů se nepokračovalo, autobus č. 702 však dočasně, v roce 2004, nesl na čele neoriginální černý nápis Irisbus, vydržel mu však jen krátce, v době fotografování, 31.3.2005, měl na čele pouze úzký proužek s názvem Dopravního podniku.

Karosa Irisbus City Bus 18M, ev.č. 703 Poslední z první tříkusové série kloubových nízkopodlažních autobusů Karosa Irisbus City Bus 18M ev. č. 703 RZ 1U4 6703 vyjíždí dne 31.3.2005 od zastávky Divadlo do ulice Malá Hradební, kterou kdysi vedla tramvajová trať směrem k hlavnímu nádraží. V době pořízení této fotky tudy jezdily pouze autobusy, všechny trolejbusové linky byly vedeny přes Mírové náměstí. Ulice Malá Hradební je díky své zakřivenosti vhodná k fotografování po celý den, navíc sem později byly zavedeny i trolejbusy. V případě uvedeného snímku je nejlepší nasvícení v ranních a dopoledních hodinách. V levé části snímku je patrný vjezd na autobusové nádraží.

Na snímku, pořízeném na křižovatce ulic Revoluční a Malá Hradební, kde obvykle během přepravního sedla parkují záložní autobusy, se dne 21.4.2005 sešly současně tři z autobusů Karosa City Bus které nemají obvyklý červený ústecký nátěr. Vpravo stojí jako záloha vozy ev. čísel 33 (bílý) a 19 (modro-bílý), zatímco vlevo vidíme čelem k nám vyjíždět od zastávky Divadlo na lince 13 do Vaňova autobus ev. č. 36 v kombinaci azurové a bílé.


Karosa Irisbus Citelis 18M, ev.č. 704, 20.1.2007 Ke třem původním kloubovým autobusům City Bus přibyl v roce 2004 čtvrtý s evidenčním číslem 704 a v roce 2006 se v ulicích Ústí nad Labem objevil první a zatím jediný exemplář nástupnické řady City Busu, Karosa Irisbus Citelis 18M.

Autobus, jenž obdržel evidenční číslo 705 a RZ 4U0 8153, vidíme na snímku z 20.1.2007, kdy na lince č. 11 právě přijel do zastávky Střekov, nádraží ČD.

Mercedes-Benz Conecto, 8A0 4357, 14.12.2007 V samém závěru roku 2007 obohatily vozový park ústeckého Dopravního podniku tři nové nízkopodlažní autobusy Mercedes-Benz Conecto. Nejprve se v ulicích města v listopadu objevil předváděcí exemplář nového modelu Conecto, který byl propůjčen ke zkušebnímu provozu, šlo o autobus RZ 8A0 4357, jenž byl předtím vystaven na pražské autobusové výstavě Coach Progress.

Snímek, pořízený 14.12.2007 na zastávce Divadlo, ukazuje předváděcí vůz ještě s původní reg. značkou 8A0 4357.

Mercedes-Benz Conecto, ev. č. 46, 16.1.2008 V posledních prosincových dnech byly dodány dva nové autobusy stejného typu. Oba obdržely standardní ústecký červeno-bílý nátěr a evidenční čísla 46 a 47 a současně se k nim připojil ten výše uvedený předváděcí, který byl Dopravním podnikem rovněž odkoupen. Ten zůstal v bílém propagačním schématu, avšak dostal registrační značku Ústeckého kraje a evid. číslo 48. Slavnostní uvedení autobusů Conecto do provozu proběhlo 15.1.2008 na Mírovém náměstí.

Mercedes-Benz Conecto ev. č. 46 a RZ 4U7 3746 na snímku ze 16.1.2008 přijíždí k zastávce Severní Terasa.

Mercedes-Benz Citaro, ev. č. 52, 30.1.2009 Rok po dodání autobusů Mercedes-Benz Conecto rozšířila na závěr roku 2008 vozový park ústeckých městských autobusů čtveřice vozidel stejného výrobce, ovšem k milému překvapení se nejednalo o levnější vozy Conecto ale o dražší a kvalitnější model Mercedes-Benz Citaro. Autobusy se zařadily do pravidelného provozu během ledna 2009 a obdržely evidenční čísla 49 až 52.

Na odstavné ploše u konečné zastávky linky č. 17 Střekov - nádraží ČD byl 30.1.2009 vyfotografován autobus Citaro ev. č. 52 a RZ 5U4 4823.

Iveco Crossway LE, ev. č. 56, 4.9.2010 V Ústí nad Labem se daří průběžně obnovovat vozový park městských autobusů (bohužel o trolejbusech se to říci nedá). V posledních letech se ve městě objevily nové typy a zdá se, že Ústí bude v tomto směru napodobovat sousední Teplice, kde je také vozový park autobusů MHD značně rozmanitý a téměř každý nákup přinese nový typ a často i nového výrobce. V roce 2009 obdržel DPMUL další vůz Mercedes-Benz Conecto ev. č. 53, dále jeden TEDOM C 12 D ev. č, 54 a dva vozy Irisbus Iveco Crossway LE ve dvoudveřovém provedení, které mají evidenční čísla 55 a 56.

Autobus Crossway LE ev. č. 56 a RZ 5U8 0472 byl vyfotografován 4.9.2010.

TEDOM C 12 D, ev. č. 54, 14.10.2010 V roce 2010 pokračovala obnova vozového parku nákupem pěti autobusů TEDOM C 12 D, které narozdíl od prvního, který byl celý bílý, mají červeno-bílý ústecký nátěr. Autobusy dostaly evidenční čísla 57 - 61 a jsou ve standardním třídveřovém provedení.

Na snímku, pořízeném v Malé Hradební ulici 14.10.2010, vidíme první, ještě v roce 2009 zakoupený TEDOM C 12 D ev. č. 54 a RZ 5U9 0454, zatímco snímky některých autobusů TEDOM, dodaných v roce 2010, najdete ve fotogalerii č. 8.

Solaris Urbino 15, ev. č. 202, 7.1.2011 V prosinci 2010 obdržel Dopravní podnik dva patnáctimetrové nízkopodlažní autobusy Solaris Urbino 15, které dostaly evidenční čísla a registrační značky 201 (6U3 5892) a 202 (6U3 5893). Vzhledem k času, potřebnému k registraci, vybavení ústeckým odbavovacím systémem a dalším nezbytným úkonům bylo oficiální uvedení do provozu odloženo až na klidnější období po svátkách, konkrétně na 7.1.2011.

Na Mírovém náměstí byl během příjezdu na inaugurační akci zachycen vůz ev. č. 202. Více snímků najdete ve fotogalerii č. 9.


TEDOM C 18 G, ev. č. 801, 10.5.2012 V prosinci 2011 zakoupil ústecký DP první autobus, poháněný zemním plynem (CNG), konkrétně kloubový TEDOM C 18 G. Jde o prototyp, používaný původně jako předváděcí vůz, který byl během roku 2011 zkušebně provozován ve Znojmě, na Slovensku v Bratislavě a ve Zvolenu a na přelomu března a dubna 2011 také tady v Ústí nad Labem. Autobus byl po nezbytných úpravách zařazen do pravidelného provozu v lednu 2012, dostal evidenční číslo 801 a RZ 6U7 1801 a byl mu ponechán původní metalický zelený lak. Později byl na autobusu aplikován celovozový reklamní polep.

TEDOM C 12 G ev. č. 801 byl vyfocen 10.5.2012 poblíž zastávky Divadlo.


Irisbus Iveco Citelis 18M CNG, ev. č. 802, 10.5.2012 Zanedlouho byl zakoupen druhý plynem poháněný autobus a opět se jednalo o kloubové vozidlo. Irisbus Iveco Citelis 18M CNG byl zařazen do vozového parku v březnu 2012 a své první cestující svezl 2. dubna téhož roku. Vůz byl dodán v červeno-bílém standardním nátěru, dostal evidenční číslo 802 a stejně jako u mnoha jiných zdejších autobusů se koncové trojčíslí registrační značky 6U8 9802 shoduje s evidenčním číslem.

Plynový Citelis byl vyfotografován 10.5.2012 v Malé Hradební ulici na lince č. 12.


Karosa B 952 E, ev. č. 901, 10.5.2012 Od ledna 2012 posiluje provoz DPmUL čtveřice zapůjčených autobusů z Brna a Liberce. Evidenční číslo 901 dostala Karosa B 952 E reg. značky 2B7 5803, náležící brněnskému dopravci Tourbus a.s., který se podílí na provozu IDS JMK (Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje). Autobus byl vyroben v roce 2004 a má bílý nátěr.

Snímek byl pořízen u zastávky Nové Předlice dne 10.5.2012.


MAN EL 283 Classic, ev. č. 902, 10.5.2012 Druhým autobusem, zapůjčeným od ledna 2012 od brněnského Tourbusu, je MAN EL 283 (Lion's City Classic). Ten má registrační značku 4B4 3203, byl vyroben také v roce 2004, je ve třídveřovém provedení, přičemž první a třetí dveře jsou jednokřídlé a prostřední dvoukřídlé. V Ústí nad Labem autobus dostal evidenční číslo 902.

MAN EL 283 ev. č. 902 byl vyfocen 10.5.2012 v oblasti obchodního centra Trmice.

Karosa Irisbus City Bus, ev. č. 904, 10.5.2012 Ústecký DP si rovněž zapůjčil dva autobusy Karosa Irisbus City Bus od Dopravního podniku města Liberce. Jde o vůz ev. č. 376 a RZ 1L3 5971, který v Ústí dostal ev. č. 903 a o vůz s libereckým ev. č. 377 a RZ 1L3 5972, jenž má v Ústí ev. č. 904. Autobusy z roku 2003 mají liberecký městský nátěr v kombinaci bílé, zelené a žluté a do ústeckých ulic se poprvé vydaly také začátkem ledna 2012.

V Revoluční ulici byl 10.5.2012 zachycen City Bus ev. č. 904, jedoucí na lince č. 11 do Chlumce.

Mercedes-Benz O 530 G Citaro CNG, ev. č. 803, 25.11.2013 V dubnu 2013 byly zakoupeny dva kloubové, zemním plynem poháněné autobusy Mercedes-Benz O 530 G Citaro CNG. Jedná se o ojetá vozidla, původem od regionálního dopravce DPÚK (Dopravní podnik Ústeckého kraje), který je jako nová zařadil do provozu na přelomu let 2005 a 2006. Autobusy dostaly nové RZ 7U2 9421 (ev. č. 803) a 7U2 9422 (ev. č. 804).

Citaro RZ 7U2 9421 a ev. č. 803 projíždí 25.11.2013 na lince č. 11 ulicí U nádraží.

Solaris Urbino 18 CNG, ev. č. 805, 25.11.2013 V červnu 2013 byly zařazeny do provozu dva nové dvanáctimetrové autobusy Solaris Urbino 12 CNG, které dostaly evidenční čísla 62 (RZ 7U3 0388) a 63 (RZ 7U3 0387), spolu s nimi obohatil vozový park také jeden kloubový Solaris Urbino 18 CNG, který má evidenční číslo 805 a registrační značku 7U3 0386. Všechny autobusy jsou s pohonem na stlačený zemní plyn a mají červeno-bílý nátěr.

Revoluční ulicí jede 25.11.2013 vůz Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 805 a RZ 7U3 0386.

Solaris Urbino 15 LE CNG, ev. č. 204, 25.11.2013 Další dva plynem poháněné autobusy značky Solaris byly zařazeny na konci srpna 2013, tentokrát se jednalo o patnáctimetrová vozidla Urbino 15 LE CNG, která mají evidenční čísla 203 (RZ 7U5 8203) a 204 (RZ 7U5 8204).

Solaris Urbino 15 LE CNG ev. č. 204 a RZ 7U5 8204 byl zachycen 25.11.2013 v zastávce Divadlo.

Iveco Daily First, ev. č. 200, 21.10.2014 V září 2014 byl od nového školního roku nasazen do provozu malý školní autobus Iveco Daily First, upravený dostavbářskou firmou Rošero. Vůz má bílý lak a speciální "dětský" polep, je opatřen klimatizací, dostal evidenční číslo 200 a RZ 8U1 8421.

Iveco Daily First ev. č. 200 jede 21.10.2014 Rooseveltovou ulicí směrem do středu města.

Iveco Urbanway 12M CNG, ev. č. 67, 7.5.2015 Po mnoha letech, kdy ústecký Dopravní podnik pořizoval nové autobusy maximálně v několikakusových sériích, uskutečnil na rok 2015 objednávku 30 nízkopodlažních, zemním plynem poháněných autobusů Iveco Urbanway 12M CNG, které byly dodány během dubna a května 2015 a mají evidenční čísla 64 - 93.

Na snímku, pořízeném 7.5.2015, jede Klíšskou ulicí vůz ev. č. 67 a RZ 8U6 2149, sloužící na lince č. 27.


Stránka byla vytvořena v únoru 2006 a průběžně doplňována