Mercedes-Benz Citaro G CNG, 29.3.2011
Mercedes-Benz Citaro G CNG, RZ 4H7 1440, byl vyfotografován v Horské ulici dne 29.3.2011.

Trutnov
(Osnado s.r.o. / Arriva)

Nejsevernější okresní město Hradeckého kraje Trutnov leží na řece Úpě v podhůří Krkonoš a má v roce 2009 31 tisíc obyvatel. Město, ležící v průměrné nadmořské výšce 414 m, se může pochlubit historicky cenným středem, který je městskou památkovou zónou, svůj význam má také zdejší průmysl, zejména kožešnický a elektrotechnický. Z dopravního hlediska je třeba zmínit význam železnice. Trutnov je jedním z nejvýznamnějších východočeských železničních uzlů a navzdory spíše regionálnímu významu většiny zdejších tratí a konkurenci rychlejších autobusových dopraců je zajišťováno i pravidelné železniční spojení do Prahy. Meziměstskou autobusovou dopravu zajišťuje několik dopravců (Osnado, TAD, P-Transport a jiní), většina zdejších linek je zahrnuta do krajského integrovaného systému IREDO.

FOTOGALERIE 1
MHD v roce 2003
FOTOGALERIE 2
MHD v roce 2011

Městskou hromadnou dopravu provozuje společnost Osnado spol. s.r.o., která se 23.11.2007 stala součástí společnosti Arriva, patřící mezi největší evropské provozovatele veřejné dopravy. Trutnov se rozkládá do délky podél řeky Úpy a v této relaci je vedena většina linek MHD, zejména frekventovaná páteřní linka č. 1 z Horního Starého Města přes autobusové a vlakové nádraží do městské části Poříčí, případně až do Lhoty. Dopravce Osnado má sídlo v nedaleké Svobodě nad Úpou a kromě Trutnova provozuje městskou dopravu také ve Dvoře Králové nad Labem.

Odbavování cestujících je elektronické, používání jízdenek z předprodeje skončilo v dubnu 2006. Jízdné je rozděleno do dvou tarifních pásem podle počtu ujetých stanic, I. pásmo platí pro jízdu nejdále do pěti stanic od nástupu, nad 5 stanic platí II. tarifní pásmo. Cena jízdného se již několik let neměnila a základní jízdné v I. pásmu je 7 Kč při platbě elektronickou kartou nebo 9 Kč v hotovosti, pro II. pásmo činí jízdné 9 Kč na kartu nebo 11 Kč hotově. Zlevněné jízdné pro děti do 15 let a důchodce do 70 let je za 3 (5 Kč) pro I. pásmo a 4 (6 Kč) pro II. pásmo. Zdarma se přepravují děti předškolního věku a důchodci nad 70 let.


Ikarus 280.08, 17.1.2011 Trutnov patřil mezi několik posledních českých měst, kde ještě začátkem minulého desetiletí jezdily maďarské kloubové autobusy Ikarus 280.08. Poslední tři exempláře poznávacích značek TU-84-95, TU-88-72 a TU-90-38 byly vyřazeny v červnu 2003 a já měl to štěstí, že jsem je předtím během své návštěvy města dne 17.1.2003 všechny zdokumentoval v provozu. Větší snímky najdete ve fotogalerii č. 1.

Na snímku projíždí kruhovým objezdem u autobusového nádraží vůz SPZ TU-88-72, sloužící na obvyklé lince č. 1.

Karosa B 941 E, 29.3.2011 Na provozu se v minulosti vedle Ikarusů podílely Karosy B 732 a B 741, které však jsou již také minulostí, poslední "sedmistovky" byly vyřazeny v roce 2007. Významnou část vozového parku tvoří kloubové autobusy a proto byly jako náhrada za Ikarusy zakoupeny dva autobusy Karosa B 941 E, nejprve v roce 2000 vůz SPZ JCH 59-72 a poté následující rok vůz, jenž dostal značku JCI 06-53. Oba vozy byly dodány v bílém nátěru, na který je podle poptávky aplikován reklamní polep.

Před budovou železniční stanice byl 29.3.2011 vyfotografován vůz SPZ JCI 06-53.

Karosa B 961 E, 29.3.2011 Dalšími kloubovými autobusy v Trutnově byly vozy Karosa B 961 E. Nejprve byl v roce 2003 zakoupen vůz RZ 2H2 5015 a po dvouleté pauze v roce 2005 další vůz stejného typu, který obdržel registrační značku 2H7 8280. Oba původně bílé vozy byl později opatřeny celovozovou reklamou, v případě druhého ze jmenovaných autobusů dokonce včetně poloprůhledných fólií přes okna.

Reklamou kompletně polepený vůz RZ 2H7 8280 byl zachycen v Polské ulici, kde se právě míjí s protijedoucím vozem Citaro. Foto 29.3.2011.

Karosa B 952 E, 29.3.2011 Pokud jde o autobusy standardní délky, byl jako první náhrada za typ B 732 pořízen v roce 2000 autobus Karosa B 932 E, který dostal poznávací značku JCH 59-71. Po něm v roce 2002 následovala Karosa B 952 RZ JCJ 12-65 a nakonec Karosa B 952 E, dodaná v roce 2004 a opatřená značkou 2H1 6979.

Poslední ze jmenovaných autobusů, Karosa B 952 E RZ 2H1 6979, vidíme na snímku ze dne 29.3.2011 vjíždět z Polské ulice na kruhový objezd u Špitálského mostu.

Irisbus Citelis 12M CNG, 29.3.2011 V souladu s všeobecným trendem přechodu k nízkopodlažním vozidlům MHD byl v roce 2006 pořízen kloubový vůz Irisbus Iveco Citelis 18M CNG (3H2 1590), který kromě toho zahájil postupný přechod dopravce k vozidlům, poháněným stlačeným zemním plynem. Tento vůz bohužel zatím vyfotografovaný nemám. V roce 2007 obohatil vozový park druhý plynový Citelis, tentokrát ve standardní délce 12 m, který má RZ 3H4 6099.

Autobus typu Irisbus Iveco Citelis 12M CNG, RZ 3H4 6099, byl vyfotografován dne 29.3.2011 na autobusovém nádraží před přistavením na sporadicky obsluhovanou linku č. 8.

TEDOM C 12 G, 29.3.2011 Po dvou Citelisech byl dalším novým autobusem ve vozovém parku trutnovské městské dopravy TEDOM C 12 G, dodaný v roce 2007. Autobus je poháněn zemním plynem a vybaven klimatizací, má RZ 4H3 5452 a byl prvním, který byl dodán ve firemním barevném provedení společnosti Arriva. V Trutnově je v posledních letech zvykem každý nový autobus před uvedením do provozu slavnostně představit veřejnosti, v případě TEDOMu tomu tak bylo dne 25.8.2009.

Přes kruhový objezd přijíždí 29.3.2011 k autobusovému nádraží TEDOM C 12 G, momentálně sloužící na lince č. 4.

Mercedes-Benz Citaro G CNG, 29.3.2011 Zatím posledním přírůstkem vozového parku na konci roku 2010 je kloubový Mercedes-Benz Citaro G CNG, který je samozřejmě také poháněn stlačeným zemním plynem. Autobus, dodaný v nátěru Arriva, dostal RZ 4H7 1440 a byl oficiálně představen trutnovské veřejnosti dne 10.12.2010. Vůz je vybaven všemi moderními prvky jako je klimatizace, kneeling, plošina pro vozíčkáře, monitory se schématickým znázornění trasy se zastávkami a odbavovací systém, včetně GPS. Karosérie je v městském čtyřdveřovém provedení a pojme 46 sedících a 114 stojících cestujících. Jak je vidět, je sortiment typů zdejších autobusů rozmanitý, co nový autobus, to nový typ, tak uvidíme, co pěkného si trutnovští pořídí příště.

Na snímku, pořízeném opět 29.3.2011, Citaro přijíždí k zastávce Horská, Šestidomí.


Stránka byla vytvořena 17.5.2011