Škoda 24Tr ev. č. 701, 6.7.2007
Trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 701 jedoucí na lince č. 1, odjíždí na snímku ze 6.7.2007 od zastávky Na Hlavnej.

Prešov
(Dopravný podnik mesta Prešov a.s.)

První zmínka o Prešově pochází z roku 1247 a o sto let později byl královským městem. Dnes je město, jímž protékají řeky Torysa a Sekčov, se svými 92 tisíci obyvateli třetím největším slovenským městem a je, byť trochu ve stínu sousedních Košic, významným kulturním a průmyslovým centrem východního Slovenska.

FOTOGALERIE 1
Trolejbusy
FOTOGALERIE 2
Autobusy

Městská hromadná doprava existuje v Prešově od roku 1949, původně byla obsluhována pouze o autobusy. Až teprve 13.5.2007 byla zahájená trolejbusová doprava, nejprve na trase Nižná Šebastová - Solivar. Dnes, v roce 2007, je v provozu sedm denních trolejbusových linek (1,2, 4, 5, 7, 8, a 38) a dvě noční, N2 a N3. Autobusových linek je 35 a jedna noční, označená N1.

Jízdenka 10 Sk, 6.7.2007 Jízdenka 14 Sk, 6.7.2007
Vozový park Dopravného podniku mesta Prešov sestává v roce 2007 z 50 trolejbusů a 58 autobusů. Mezi trolejbusy najdeme především "klasické" typy Škoda 14Tr a 15Tr, včetně modernizovaných verzí 14TrM a 15TrM. Řada 21/22Tr se zde nevyskytuje, prešovští přešli rovnou na modely 24/25Tr opatřené vozovými skříněmi Citelis, tato nízkopodlažní vozidla jsou dodávána od roku 2006.

Sortiment autobusů je značně rozmanitý a dává tušit, že v Prešově se při hledání nejvhodnějších typů nebáli experimentovat a nakupovali, ačkoli často jen po jednom či několika málo kusech, rozličná momentálně dostupná vozidla různých výrobců. Nejnovějšími autobusy ve vozovém parku jsou Citelisy, dodávané od roku 2005 jak v dvanáctimetrové, tak v osmnáctimetrové kloubové verzi a je pravděpodobné, že kvůli kompatibilitě s trolejbusy Škoda 24 a 25Tr budou dodávky tohoto typu pokračovat i nadále.

Navštívil jsem Prešov dne 6.7.2007. Počasí nebylo nejlepší, ze zatažené oblohy se čas od času spustila dešťová přeháňka, přesto jsem se snažil co nejvíce poznat město a zdejší provoz MHD a pořídit záběry většiny typů zdejšího vozového parku v rozličných situacích a místech. Výsledky mé snahy najdete jednak v následující sekci stránky, tak i ve vložených fotogaleriích.

Všechny snímky na této stránce byly pořízeny 6.7.2007

Trolejbusy

Škoda 14Tr, ev. č. 91, 6.7.2007 Vedle převažujících kloubových trolejbusů Škoda 15Tr se v Prešovských ulicích nejčastěji setkáme s typem Škoda 14Tr. Celkem je dosud, v létě 2007, ve stavu 12 původních "čtrnáctek" a pět novějších 14TrM. Evidenční čísla dosud sloužících standardních 14Tr jsou: 70, 71, 75 (r. v. 1986) 77, 78, 79, 81 (1987) 87, 88 (1989) 89, 90 a 91 (1991).

Na snímku, pořízeném na Hlavnej ulici, vidíme poslední jmenovaný, ev. č. 91, jedoucí na lince č. 1. Jedná se o trolejbus přesné verze Škoda 14Tr 10/6.

Škoda 14TrM, ev. č. 123, 6.7.2007 Modernizovaná varianta populární "čtrnáctky", označená Škoda 14TrM je ve vozovém parku DPMP zastoupena pěti kusy. V roce 1999 přišly dva kusy (ev. č. 119 a 120) v jubilejním roce 2000 další dva (121 a 122) a poslední kus, jenž dostal číslo 123 obohatil flotilu zdejších trolejbusů v roce 2001.

Při příjezdu do zastávky Na Hlavnej byl vyfotografován trolejbus ev. č. 123.

Škoda 15Tr, ev. č. 100, 6.7.2007 Kloubový trolejbus Škoda 15Tr je nejrozšířenějším typem mezi prešovskými trolejbusy, nepočítáme-li modernizovanou verzi 15TrM, najdeme zde 20 vozidel tohoto typu. Jedná se o model Škoda 15Tr 03/6 a všechny byly vyrobeny roku 1991, nicméně k DPMP přišly až v roce 1992 a dva poslední, původně určené na Ukrajinu, dokonce až roku 1995. Celkem bylo dodáno 27 trolejbusů Škoda 15Tr. Pět prvních 15Tr 02/6 již bylo vyřazeno, z následujících dvaadvaceti 15Tr 03/6 (ev. č. 92 až 113) dosud slouží 20, kromě loni vyřazených vozidel č. 92 a 105.

Na snímku projíždí trolejbus ev. č. 100 křižovatkou ulic Novomeského a Arm. generála Svobody.

Škoda 15Tr, ev. č. 106, 6.7.2007 Převážná většina prešovských autobusů a trolejbusů je opatřena podnikovým nátěrem v kombinaci dvou odstínů červené barvy na bílém podkladě, pouze několik vozidel nese celovozovou reklamu. Tím spíše se mezi nimi vyjímá vůz Škoda 15Tr ev. č. 106 s nápadně modrým reklamním polepem, který na snímku projíždí středem města směrem k nádraží.

Škoda 15TrM, ev. č. 117, 6.7.2007 Na dodávky trolejbusů 15Tr navázaly nákupy jejich modernizované verze Škoda 15TrM avšak již ne v tak velkém počtu jako tomu bylo u předchozího typu. Modernizovaných "patnáctek" bylo zakoupeno pouze pět a jejich dodávka byla roztažena do delšího časového období. Po jednom kuse bylo dodáno v letech 1995, 1996 a 1998 (ev. č. 114 až 116), dva poslední, ev. č. 117 a 118 pak přišly roku 1999.

Do zastávky Trojica, jenž byla mírně posunuta v důsledku stavebních prací na silnici, přijíždí trolejbus ev. č. 117, jedoucí na lince č. 4

Škoda 24Tr Irisbus, ev. č. 701, 6.7.2007 Od roku 2006 jsou dodávány moderní nízkopodlažní trolejbusy Škoda 24Tr Irisbus. První tři kusy byly dodány v roce 2006 a dostaly evidenční čísla 701 - 703, letos, v roce 2007, DPMP obdržel další dvě vozidla stejného typu jenž mají evid. čísla 705 a 706 (ev. č. 704 má Škoda 25Tr).

Na snímku jede po Hlavnej ulici vůz č. 701 na lince 1.

Škoda 25Tr Irisbus, ev. č. 704, 6.7.2007 První trolejbus typu Škoda 25Tr Irisbus byl do Prešova dodán v roce 2006 a obdržel evidenční číslo 704. Další dva vozy stejného typu byly dodány v roce 2007, poslední z nich až během července, po mé návštěvě města.

Snímek ukazuje trolejbus ev. č. 704, projíždějící po Hlavnej ulici přes Františkánske námestie směrem do vozovny.

Autobusy

Karosa B 732, ev. č. 277, PO-665BS, 6.7.2007 Nejstaršími autobusy u DPMP jsou Karosy řady 700, vyrobené v rozmezí let 1989 až 1992. V polovině roku 2007 je ve stavu ještě asi patnáct standardních B 731 / 732 a čtyři kloubové B 741. Jejich nasazováni již nebývá moc intenzivní, během mé téměř celodenní návštěvy města jsem neviděl v provozu ani jeden vůz B 741 a pouze asi 6 nebo nejvýše sedm krátkých Karos B 731 / 732.

Na snímku parkuje Karosa B 732 ev. č. 277, EČV PO-665BS v ulici Kpt. Nálepku. Autobus odjede na linku č. 18.

Karosa B 932 E, ev. č. 339, PO-012AT, 6.7.2007 Autobusům Karosa řady 930 se na Slovensku nedostalo zdaleka takového rozšíření jako v ČR. V Prešově najdeme pouze tři kusy novějšího modelu Karosa B 932 E, které byly dodány v letech 1999 (ev. č. 338) a 2000 (č. 339 a 340).

Na Hlavnej ulici v centru města byl vyfotografován autobus ev. č. 339 a EČV PO-012AT. Autobus v dané chvíli nebyl na lince, jednalo se pouze o manipulační jízdu.

Karosa B 941, ev. č. 331, PO-309AZ, 6.7.2007 Mnohem častěji se můžeme v ulicích Prešova setkat s kloubovou variantou řady 900. V letech 1997 až 2001 obdržel zdejší Dopravní podnik 8 vozidel typu Karosa B 941, přičemž poslední tři již byly novější B 941 E.

V zastávce Na Hlavnej právě zastavila první prešovská Karosa B 941, jenž nese evidenční číslo 331 a EČV PO-309AZ.

Karosa B 961 E, ev. č. 351, PO-893BI, 6.7.2007 Také následnický model předchozího autobusu, typ Karosa B 961 našel v Prešově širokého uplatnění. Celkem bylo dodáno 7 autobusů - čtyři v roce 2002 (ev. č. 344 až 347), v následujícím roce pak tři kusy verze B 961 E (č. 349 až 351).

Na snímku projíždí Karosa B 961 E ev. č. 351 a značky PO-893BI po Hlavnej ulici ve směru k nádraží.

TAM Bus 272 A 180, ev. č. 328, PO-590BP, 6.7.2007 V letech 1993 až 1995 byly dodány do Prešova čtyři kloubové autobusy TAM Bus 272 A 180M (ev. č. 325 až 328). První byl vyroben a dodán v roce 1993 a loni, v roce 2006, již byl zatím jako jediný vyřazen. V roce 1994 přišel druhý vůz a o rok později poslední dva.

Za mírné dešťové přeháňky projíždí křižovatkou ze Sabinovské do Hlavné ulice autobus ev. č. 328. EČV tohoto vozu je PO-590BP.

TAM Bus 272 A 180, ev. č. 328, PO-590BP, 6.7.2007 Zatímco v Česku jsou autobusy slovinského výrobce TAM Bus téměř neznámé, na Slovensku se uchytily o něco více. V ČR se nachází pouze deset vozidel standardní délky v Teplicích, kloubový vůz byl pouze jediný v Děčíně a ten již byl bohužel vyřazen. Prešovský vůz ev. č. 328 se od předchozích i od zmíněného děčínského i teplických liší jinými světly a maskou, rovněž zadní partie jsou poněkud odlišné, modernější. Pro porovnání se můžete podívat na stránku o Teplicích, především do tamní fotogalerie, kde najdete snímky autobusů TAM Bus s klasickým designem podle licence MAN.

Na snímku vidíme zadní část vozu TAM Bus 272 A 180M ev. č. 328, odjíždějícího od zastávky Veľká pošta.

Ikarus 435, ev. č. 329, PO-562AA, 6.7.2007 Pestrost vozového parku prešovských autobusů potvrzuje i dvojice kloubových autobusů Ikarus 435. Vozy přesného označení Ikarus 435.18 byly vyrobeny a dodány k DPMP v roce 1997 a dostaly zde evidenční čísla 329 a 330. Ani tento typ není na Slovensku až takovou vzácností a setkáme se s ním například v nedalekých Košicích. V České republice byly Ikarusy 435 provozovány pouze v Karlových Varech.

Autobus ev. č. 329 (PO-562AA) byl vyfotografován ve chvíli, kdy odbočuje z Duklianskej ulice do Hlavnej.

Solaris Urbino 12, ev. č. 348, PO-191BI, 6.7.2007 Od 1.9.2003 se můžeme v Prešově setkávat s autobusem Solaris Urbino 12. Vůz dostal evid. číslo 348 a EČV PO-191BI a zůstal u DPMP jediný svého druhu.

Dne 6.7.2007 jsem se s ním setkal na několika místech města na lince č. 43, tento snímek byl pořízen v odpoledních hodinách na zastávce Rázcestie Šidlovec.

Karosa / Renault City Bus, ev. č. 343, PO-069BB, 6.7.2007 První vůz Karosa / Renault City Bus (ev.vč. 333) se v Prešově objevil již v roce 1997 jako první zdejší nízkopodlažní autobus a dlouho zůstal osamocen. Druhý exemplář dorazil až v roce 2001, dostal evidenční číslo 343 a EČV PO-069BB a ačkoli později, v roce 2004, zakoupil prešovský Dopravní podnik ještě dva další, jednalo již o novější model pod značkou Karosa Irisbus.

Autobus ev. č. 343 a EČV PO-069BB projíždí na lince č. 22 přes námestie Legionárov.

Karosa / Irisbus City Bus, ev. č. 353, PO-693BV, 6.7.2007 Jak bylo uvedeno výše, v roce 2004 byl rozšířen vozový park o další dva nízkopodlažní City Busy, které dostaly evidenční čísla 352 a 353.

Na snímku, pořízeném v Prostějovské ulici, vidíme autobus Karosa / Irisbus City Bus ev. č. 353 a EČV PO-693BV.

Karosa / Irisbus City Bus 18M, ev. č. 356, PO-184BZ, 6.7.2007 Spolu s dvěma dvanáctimetrovými City Busy byly v roce 2004 pořízeny první tři kloubová nízkopodlažní vozidla stejné značky. Autobusy Karosa / Irisbus City Bus 18M, které dostaly evid. čísla 354 až 356, tak výrazně pomohly zkulturnit prešovskou městskou dopravu a ulehčit cestování starým a handicapovaným občanům.

Kloubový autobus ev. č. 356 (PO-184BZ) vyfotografovaný na nám. Legionárov, přijíždí do zastávky Veľká pošta.

Karosa / Irisbus Citelis 12M, ev. č. 360, PO-837CD, 6.7.2007 Na dodávky City Busů navázaly v dalších letech dodávky vozidel nástupnické řady Citelis a to opět jak v základní dvanáctimetrové verzi, tak i v kloubové osmnáctimetrové variantě. V roce 2005 byly dodány první dva vozy Karosa / Irisbus Citelis 12M (ev. č. 360 a 361), následované o rok později autobusy evid. čísel 362 a 363.

Na křižovatce ulic Grešová a Hlavná byl vyfotografován Citelis ev. č. 360 ev. č. 360 (PO-837CD), jedoucí na okružní lince č. 15.

Karosa / Irisbus Citelis 18M, ev. č. 357, PO-831CD, 6.7.2007 Spolu s prvními dvanáctimetrovými Citelisy byly roku 2005 dodány první dva vozy tohoto typu v kloubové verzi. Autobusy Karosa / Irisbus Citelis 18M dostaly evidenční čísla 357 až 359. Jeden z nich, ev. č. 357 a EČV PO-831CD projíždí na snímku Hlavnou ulicí. Na autobuse je aplikován reklamní polep.


Stránka byla vytvořena 29.7.2007