Praha 3.6.2013
Rašínovo nábřeží, Praha 3.6.2013.

Povodně v červnu 2013

Na začátku června 2013 se vlivem vytrvalých dešťů a dalších nepříznivých okolností opět rozvodnily řeky a mnoho měst a vesnic v povodí Vltavy, Berounky, Labe a dalších řek a potoků postihly ničivé povodně, někde se dokonce jednalo o tak zvanou stoletou vodu, ačkoli od té poslední uplynulo pouhých jedenáct let. Zřejmě nejvíc byly postiženy obce a města na Vltavě a Labi.

Navzdory na poslední chvíli postaveným protipovodňovým bariérám byla poznamenána velkou vodou také Praha, kde došlo k lokálním záplavám a dopravním komplikacím, včetně několikadenního omezení provozu metra. O 20 km dále po proudu napáchala povodeň škody v Kralupech nad Vltavou, kde se k Vltavě přidal ještě rozvodněný Zákolanský potok a několik set obyvatel muselo být evakuováno, ještě dále po proudu, téměř před soutokem, byly opět vyplaveny Zálezlice a Hořín, které byly tvrdě postiženy již v roce 2002.

FOTOGALERIE 1
Praha 3.6.2013 (I.)
FOTOGALERIE 2
Praha 3.6.2013 (II.)
FOTOGALERIE 3
Štětí a okolí 5-6.6.2013

most Štětí - Hněvice 5.6.2013
Nájezd na most v Hněvicích 5.6.2013.
Na soutoku Labe s Vltavou byly pod vodou domy na břehu Mělníka, od daleko větší katastrofy, kdy hrozilo zatopení čtvrtí Mlazice a Pšovka, město zachránila protipovodňová hráz, která díky úsilí hasičů a dalších sil jen tak tak odolala. V Polabí byla několik dní mimo provoz většina mostů, z měst se velká voda dotkla zejména Terezína, Ústí nad Labem a Děčína, ve všech případech se následky téměř vyrovnají povodním z roku 2002.

Dny, kdy letošní povodně vrcholily, jsem shodou okolností z pracovních důvodů strávil v Praze, kde jsem si 3.6.2013 obešel Vltavu v oblasti Smíchova, Malé Strany, Nového Města a Vyšehradu a pořídil nějakou tu fotodokumentaci, snímky najdete ve fotogaleriích 1 a 2. Třetí fotogalerie je věnována zejména mému současnému bydlišti, městu Štětí a mému bývalému bydlišti, obci Horní Počaply. Domů jsem se z Prahy dostal ráno 5.6.2013 a většina tamních fotek je z toho data, druhý den jsem pro změnu trochu fotil v Horních Počaplech. Tam bylo tentokrát zaplavené území naštěstí o poznání menší, než při předchozí povodni.

V roce 2002 byla povodeň nazývána stoletou vodou a přesto ji tady máme zase už po jedenácti letech. Nezbývá, než doufat, že ta další dodrží význam slov a přijde opravdu až za těch sto let.


Stránka byla vytvořena 6.6.2013.