Povodně na Labi - jaro 2006

Neuplynuly ještě ani celé čtyři roky od velkých záplav, které postihly značnou část našeho území a postihly nás povodně znovu. Naštěstí se svým rozsahem nedají srovnat s těmi v srpnu 2002, přesto se citelně podepsaly na majetku i psychice obyvatel, žijících v bezprostřední blízkosti Vltavy, Labe a dalších řek a říček. Podělím se s Vámi o několik snímků z mého "domovského" Polabí.


Mělník 3.4.2006 Mělník 3.4.2006. Snímek z vyhlídkové terasy u zámku nám ukazuje rozvodněnou oblast kolem soutoku Labe s Vltavou.

Horní Počaply, okres Mělník 2.4.2006 Horní Počaply, okres Mělník 2.4.2006. V mém bydlišti asi deset km pod Mělníkem se povodeň letos naštěstí příliš neprojevila. Voda téměř nedosáhla ani na úroveň první ulice souběžné s řekou, Jediný, a doufejme, že i poslední případ, kdy voda v naší obci vystoupala až do ulic a napáchala značné škody na majetku, byla povodeň v srpnu 2002. Tehdy nám propláchla sklepy a těm méně šťastným (rozuměj žijícím v níže položených domech) i celý byt. Daleko hůře jsou na tom druhé Počaply, nacházející se o nějakých dvacet km dále po proudu, které bývají pro svoji malou výšku nad Labem vyplavovány skoro pravidelně.

Štětí, okres Litoměřice 4.4.2006 Štětí, okres Litoměřice 4.4.2006 Některé níže položené části města to letos opět "odnesly", jako například Husovo náměstí, z jehož zatopení se radovalo pouze několik párů divokých kachen, které se tu dočasně usadily.

Ústí nad Labem 31.3.2006 Ústí nad Labem 31.3.2006 Toho dne již byla pod vodou Přístavní ulice, nábřeží na Střekově a některé další lokality, kulminace ale přišla o několik dní později.

Ústí nad Labem 31.3.2006 Ústí nad Labem 31.3.2006 Pohled na most Edvarda Beneše, pod kterým za normálních okolností vede frekventovaná Přístavní ulice.

Děčín 31.3.2006 Děčín 31.3.2006 Také obyvatelé Děčína chodili s obavami sledovat neustále stoupající hladinu Labe, které zde dosáhlo nejvyššího stavu až 4.4.2006