Horní Počaply 15.8.2002

Povodně na Labi - srpen 2002

Na jaře 2006, v době, kdy jsem se věnoval přípravám na spuštění stránek Foto doprava, postihla některé oblasti naší republiky vlna poměrně rozsáhlých povodní, kterým jsem záhy také věnoval trochu prostoru na svém připravovaném webu. Ovšem, tyto povodně ve většině lokalitách naštěstí zdaleka nedosáhly takového rozsahu jako tomu bylo o necelé čtyři roky dříve, v srpnu 2002.

FOTOGALERIE

Povodně dosud nevídaného rozsahu měly v roce 2002 pro mnoho oblastí ČR skutečně katastrofální následky, jednou z nejvíce postižených oblastí bylo vedle hlavního města a jihočeských lokalit také Polabí, včetně mého domovského Mělnicka. A jelikož se velká voda nevyhnula ani mému bydlišti, obci Horní Počaply, neměl jsem příležitost cestovat po ostatních oblastech, zato jsem dostatečně zdokumentoval situaci právě v naší obci.

Horní Počaply 15.8.2002 Většina snímků pochází ze 14 a 15. srpna 2002, kdy u nás hladina Labe kulminovala. Voda v menší či větší míře zalila většinu ulic, domy v blízkosti Labe byly v některých případech zatopeny do výše přízemních místností velká část obyvatel byla evakuována do sousedních obcí dále od řeky, především do Bechlína, kde pro ně bylo zajištěno na několik dní ubytování v budově školy.

My, obyvatelé víceposchoďových bytovek, jsme sice neměli přímo ohroženy své byty, zato sklepy těchto domů byly vesměs kompletně zatopeny. Právě ten následný úklid sklepů a prostranství okolo domů po opadnutí vody byl horší, než samotná povodeň.

Na snímcích, pořízených během srpnových dnů roku 2002 si můžeme po několika letech zavzpomínat na tehdejší dramatické chvíle a doufat, že se situace nebude v takové míře již opakovat.


Stránka byla vytvořena 11. prosince 2006.