Conecto, 4J1 4490, 19.9.2012
Mercedes-Benz Conecto RZ 4J1 4490 projíždí
odpoledne 19.9.2012 přes Karlovo náměstí.

Pelhřimov
(ICOM Transport a. s.)

Ačkoli má Pelhřimov pouze něco přes 16 tisíc obyvatel, patří k významným městům kraje Vysočina a nachází se zde mnoho zajímavých architektonických památek, zejména zámek pánů z Říčan, několik historicky cenných kostelů nebo vzorně udržované domy na Masarykově náměstí. Pelhřimov má hojně navštěvované Muzeum rekordů a kuriozit, se kterým je spojen každoroční Festival rekordů a kuriozit. Průmysl je v Pelhřimově zastoupen především potravinářský (mlékárny Madeta, pekárny Adélka, pivovar Poutník) ale také strojírenský (Agrostroj) nebo tradiční výroba kartáčů Spokar (Spojené kartáčovny).

Městem prochází železniční trať 224 Tábor - Horní Cerekev, která má pouze lokální význam, rozvinutější je v Pelhřimově autobusová doprava. Dominantním dopravcem je jihlavský ICOM Transport, který má v Pelhřimově svoji divizi, ta vedle meziměstské dopravy zajišťuje také provoz MHD. Autobusové nádraží bylo modernizováno a v roce 2008 byla postavena nová, menší, ale praktičtější odbavovací budova, která nahradila nevyhovující starou, na jejímž místě vyrostl supermarket.

FOTOGALERIE 1
MHD v roce 2003
FOTOGALERIE 2
MHD v roce 2012

Jízdenka MHD ze dne 19.9.2012 Městskou hromadnou dopravu zajišťuje společnost ICOM Transport a. s. na čtyřech linkách. Linky 1 a 3 procházejí město od severu k jihu, linky č. 2 a 4 mají spíše doplňující charakter. Velká část spojů, zejména na dvojce a téměř všechny na čtyřce, projíždějí pouze část trasy dané linky. Provoz je obsluhován jen v pracovní dny, pouze jediný pár spojů linky č. 3 jezdí o víkenu a o svátcích.

Jak to u malých městských provozů bývá obvyklé, i v Pelhřimově se nastupuje pouze předními dveřmi a odbavování cestujících probíhá u řidiče. Základní jízdné je vzhledem k velikosti města mírně nad průměrem a v roce 2012 číní 12 Kč v hotovosti, nicméně místní cestující mají samozřejmě možnost využívat výhodnější jízdné pomocí čipové karty.Mercedes-Benz O 405 NM, PEA 11-52, 15.4.2003 Vozový park za poslední léta sestává ze tří nízkopodlažních městských autobusů, některé spoje MHD ve špičkách obsluhuje také linkový autobus, který si městskou linku odjezdí mezi výjezdy na meziměsto.
Během mé první návštěvy Pelhřimova dne 15.4.2003 tvořila vozový park dvojice níže uvedených vozů Citaro a jeden Mercedes-Benz O 405 NM SPZ PEA 11-52, který vidíme na snímku projíždět Nádražní ulicí. Částečně nízkopodlažní autobus byl licenčně vyroben v roce 1998 ve Slovinsku, z Pelhřimova byl na začátku roku 2010 v rámci ICOMu přesunut do Třebíče, kde dostal registrační značku 3J9 1074. V Třebíči však byl tento vůz vyřazen v roce 2011.

Mercedes-Benz O 530 Citaro, JIJ 18-73, 15.4.2003 V roce 2000 byl zakoupen moderní nízkopodlažní autobus Mercedes-Benz O 530 Citaro, který dostal SPZ JIJ 18-73. Vůz je třídveřový a byl dodán v modro-bílém firemním nátěru ICOM Transport a nebyl bohužel vybaven digitálním informačním systémem, plocha nad předním oknem byla podle zdejšího zvyku pouze přelepena rozměrnou žlutou plochou s nápisem "Městská doprava". Číslo linky bylo uváděno kartónovou cedulí s velkou číslicí v dolním rohu čelního okna. V roce 2010 byl autobus převeden do Třebíče, kde obdržel evidenční číslo 27.

Na autobusovém nádraží parkuje 15.4.2003 Citaro SPZ JIJ 18-73.

Mercedes-Benz O 530 Citaro, JIJ 48-13, 15.4.2003 Na přelomu let 2001 a 2002 obohatil vozový park druhý Mercedes-Benz O 530 Citaro. Tentokrát se jednalo o dvoudveřovou verzi a vůz dostal poznávací značku JIJ 48-13. Autobus byl dodán v bílém laku s firemními nápisy ICOM Transport, později vůz dostal reklamní polep "Český rozhlas Region". Také toto Citaro bylo přesunuto do Třebíče, a to začátkem roku 2011, tam bylo vozu přiděleno evidenční číslo 32.
Pro doplnění, během mé návštěvy Pelhřimova v roce 2003 byly ve stavu ještě dvě Karosy B 732, avšak v provozu jsem je tehdy neviděl.

Citaro SPZ JIJ 48-13 na snímku z 15.4.2003 rovněž parkuje na autobusovém nádraží.

Mercedes-Benz Conecto, 3J5 6899, 19.9.2012 Druhou návštěvu Pelhřimova jsem uskutečnil až po devíti letech, dne 19.9.2012, to již byl vozový vozový park kompletně obměněn a tvořila ho trojice autobusů Mercedes-Benz Conecto druhé generace. První z nich přichází v roce 2009, je v bílém nátěru, má RZ 3J5 6899 a jako první zdejší vůz má digitální cedule. Někdy na přelomu let 2010 a 2011 byl zařazen druhý autobus stejného typu, ten má firemní modro-bílé barvy ICOMu a RZ 4J1 4490. Fotky najdete ve druhé fotogalerii.

Snímek vozu Conecto RZ 3J5 6899 byl pořízen 19.9.2012 na autobusovém nádraží.

Mercedes-Benz Conecto, 4J4 5677, 19.9.2012 Třetí Mercedes-Benz Conecto byl pořízen v prosinci 2011 a dostal RZ 4J4 5677. Autobus je opět v modro-bílém firemním nátěru a jako první v Pelhřimově je vybaven klimatizací. Snímek tohoto autobusu byl pořízen 19.9.2012 na Pražské ulici na severu města.

Na obsluze linek MHD se podle potřeby podílí také linkové autobusy, které během dne obvykle kombinují městské spoje s meziměstskými. V minulosti šlo hlavně o autobusy Karosa C 734, dnes je to linkový model Mercedes-Benz Intouro, který je v rámci dopravců, spadajících pod ICOM Transport, jednotným a zdaleka nejpočetnějším typem linkového autobusu. Snímky meziměstského vozu Intouro na lince MHD najdete na konci fotogalerie 2.


Stránka byla vytvořena 26.9.2012.