10.5.2008
Trolejbusy Škoda 14Tr ev. č. 49 a 24Tr č. 56 před nádražím ČD. 10.5.2008.

Mariánské Lázně
(Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.)

Mariánské Lázně patří vedle Karlových Varů a Františkových Lázní k proslulé trojicí západočeských lázní, jen na území města vyvěrá okolo čtyřiceti minerálních pramenů, v okolí jich pak najdeme zhruba sto. Letos, v roce 2008, si město připomíná 200. výročí lázeňství.

Ačkoli nejsou Mariánské Lázně nikterak velké, co do počtu obyvatel, v současnosti jich mají okolo patnácti tisíc, již od roku 1902 sloužila místním občanům i lázeňským hostům tramvaj o rozchodu 1000 mm, jejíž největší význam spočíval ve spojení lázeňské části města s poměrně vzdáleným železničním nádražím. Tramvajová doprava zde sice vydržela pouze do roku 1952, nicméně mariánskolázeňští naštěstí o ekologický způsob dopravy nepřišli, tramvaje pouze byly nahrazeny trolejbusy, jenž jsou pro relativně malé město ekonomičtější. První trolejbusy Škoda 7Tr vyjely do ulic 27.4.1952, tedy pouhých pět dní po ukončení tramvajového provozu, nejprve pouze od nádraží na Goethovo náměstí. K významným mezníkům trolejbusové sítě patří zprovoznění tratě do Úšovic roku 1960, v roce 1984 pak přibyl poměrně dlouhý úsek po Chebské ulici do obcí Klimentov a Velká Hleďsebe.

FOTOGALERIE 1
Autobusy a trolejbusy
                FOTOGALERIE 2
Zvláštní jízda 10.5.2008 (I.)
                FOTOGALERIE 3
Zvláštní jízda 10.5.2008 (II.)

Začátkem nového tisíciletí se vážně uvažovalo o zrušení mariánskolázeňských trolejbusů. Naštěstí se zejména díky možnosti získat finanční prostředky z fondů Evropské unie trolejbusy nejenže nezrušily ale naopak se během krátké doby od základu obnovil vozový park. MHD dnes zajišťuje společnost Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o., která v roce 2006 nahradila Dopravní podnik Mariánské Lázně a.s. Linkové vedení průběžně prochází změnami, v roce 2008 je provozováno pět trolejbusových (č. 3, 5, 6, 7 a 9) a pět autobusových linek (č. 11, 12, 13, 14 a 16), přičemž linka č. 14 má tři varianty označené 14A až 14C. Základní jízdné činí 8 Kč vyjma linky č. 12, směřující k hotelu Krakonoš a do obce Zádub-Závišín, kde je jízdné 10 Kč. K hotelu Krakonoš se rovněž můžeme dostat visutou gondolovou lanovkou od hotelu Koliba, provozovanou od května do září denně kromě pondělí a v říjnu pouze o víkendech.

Trolejbusy

Škoda 14Tr, ev. č. 47, 11.6.2003 Vozový park trolejbusů byl na počátku od roku 1952 tvořen vozidly Škoda 7Tr, ke kterým se postupně přidávaly typy 8Tr a 9Tr a ačkoli byly "devítky" dodávány až do roku 1980, již v roce 1974 přišly dva prototypy trolejbusu Škoda 14Tr. Oba však byly poměrně brzy, v roce 1981, resp. 1984 vyřazeny a sešrotovány. Později bylo v období let 1981 až 1994 dodáno 18 "čtrnáctek".

Snímek trolejbusu Škoda 14Tr 11/6 ev. č. 47 byl pořízen na Hlavní třídě dne 11.6.2003.

Škoda 14Tr, ev. č. 48, 11.6.2003 Většina trolejbusů Škoda 14Tr byla po vyřazení dále prodána do zahraničí, například do Sarajeva, Szegedu, Lvova nebo Vilniusu. Po masivní obměně vozového parku v minulých letech zůstaly v Mariánských Lázních pouze dva trolejbusy Škoda 14Tr 11/6, konkrétně vozy evidenčních čísel 45 a 49.

Trolejbus ev. č. 48, jenž vidíme na snímku, pořízeném 11.6.2003 na kruhovém objezdu ve středu města, již ve vozovém parku také nenajdeme.

Škoda 14Tr, ev. č. 45, 11.6.2003 Oba trolejbusy typu Škoda 14Tr 11/6, které se "dožily" roku 2008 mají městský modro-bílo-žlutý nátěr a evidenční čísla 45 a 48. Na snímku, pořízeném rovněž 11.6.2003 v místech, kde se dříve říkávalo "u hodin", ještě trolejbus ev. č. 45 patřil k vozidlům, na kterých ležela hlavní tíha městského provozu. Dnes je spolu s vozem č. 49 využíván převážně jako záloha.

Škoda 14Tr, ev. č. 45, 10.5.2008 Tentýž trolejbus Škoda 14Tr 11/6 ev. č. 45 vidíme na snímku, pořízeném o pět let později, 10.5.2008 pod střechou haly ve vozovně. V současnosti již nemá reklamní transparenty na střeše a také zmizel typický znak dopravního podniku na bocích, jenž byl v roce 2006 nahrazen nevýrazným strohým názvem nového dopravce.

Škoda 14Tr, ev. č. 49, 10.5.2008 Druhý z "přeživších" trolejbusů Škoda 14Tr 11/6, ev. č. 49, jsme si 10.5.2008 nejen dobře prohlédli ale také důkladně nafotografovali během smluvní jízdy po zdejších trolejbusových tratích.

Snímek byl pořízen na zastávce Cristal.

Škoda 24Tr, ev. č. 51, 10.5.2008 Současná obnova vozového parku trolejbusů započala v roce 2004, kdy byl dodán prototyp a zároveň předváděcí vůz Škoda 24Tr, vyrobený o rok dříve, v roce 2003. Původně byl vybaven pomocným dieselagregátem, který byl později vyměněn za pomocný akumulátor. Trolejbus, který nese evidenční číslo 51, je opatřen bílým nátěrem s reklamními prvky a logy "Škoda" a "Irisbus".

Snímek z 10.5.2008 je z vozovny.

Škoda 24Tr, ev. č. 51, 10.5.2008 Druhým dodaným trolejbusem Škoda 24Tr byl v roce 2005 vůz, původně určený pro Zlín. Byl vyroben v roce 2004 a téhož roku byl během přepravy po železnici do místa působení poškozen požárem. Zlínští mezitím za něj dostali od výrobce nový vůz a tento byl po opravě prodán do Mariánských Lázní. Trolejbus, jemuž byl ponechán zlínský modro-žlutý nátěr, má evidenční číslo 51.

Na snímku vůz vidíme pod střechou haly vozovny dne 10.5.2008.

Škoda 24Tr Irisbus, ev. č. 54 a 57, 10.5.2008 Za významného finančního přispění z fondů Evropské unie bylo v roce 2006 zakoupeno pět trolejbusů Škoda 24Tr Irisbus, z nichž tři jsou tzv. dvousilové, se zabudovaným pomocným dieselovým agregátem. Tyto tři mají evidenční čísla 53, 55 a 56, zatímco "čistokrevné" trolejbusy mají čísla 54 a 57. Všechny byly dodány ve slušivém mariánskolázeňském modro-bílo-žlutém nátěru a slavnostně představeny občanům dne 2.10.2006.

Ve vozovně odpočívají během soboty 10.5.2008 trolejbusy čísel 54 a 57.

Škoda 24Tr Irisbus, ev. č. 56, 10.5.2008 S příchodem trolejbusů Škoda 24Tr Irisbus se významně zvedla úroveň zdejší městské dopravy a zřejmě se, přinejmenším na delší čas, zajistila budoucnost trolejbusů v tomto našem nejmenším trolejbusovém provozu. Současný vozový park je tvořen sedmi vozidly Škoda 24Tr a dvěma 14Tr.

U zastávky Slovan byl 10.5.2008 vyfotografován trolejbus ev. č. 56, sloužící toho dne na lince č. 5.

Autobusy

Karosa B 732, 11.6.2003 Vozový park autobusů byl s příchodem nových trolejbusů částečně zredukován a sestává dnes, na jaře 2008, pouze ze čtyř vozidel - dvou City busů, jednoho vozu značky SOR a jedné Karosy B 932.

S dříve běžnými autobusy Karosa B 732 se již v lázeňských ulicích nesetkáme a jediné dva autobusy toho typu, které se dočkaly nového tisíciletí, byly vozy Karosa B 732.1666 poznávacích značek CH 95-77 a CH 99-22. První ze jmenovaných byl dodán roku 1995 a vyřazen v roce 2007. Na snímku z 11.6.2003 ho vidíme odjíždět od zastávky Kolonáda.

Karosa B 932, 11.6.2003 Model Karosa B 932 byl v Mariánských Lázních zastoupen dvěma vozidly. První z nich byl dodán v roce 1997, měl SPZ CHA 01-90 a byl již vyřazen, druhý, zakoupený o rok později, má SPZ CHA 04-09 a dosud je ve stavu, v únoru navíc jako jediná starší Karosa dostává evidenční číslo, konkrétně 30. Oba autobusy, stejně jako většina někdejších B 732, sloužily ve standardním červeno-bílém nátěru, někdy doplněném o menší reklamu, v tomto případě o modrý nápis "Promenáda".

Karosa B 932.1676 přijíždí 11.6.2003 do zastávky Cristal.

Karosa / Renault City Bus, ev. č. 31, 11.6.2003 V listopadu roku 1999 byl do Mariánských Lázní dodán autobus Karosa / Renault City bus, který se stal prvním nízkopodlažním vozidlem ve městě. Byl dodán v bílém nátěru, dostal SPZ CHA 39-69 a svého času nosil reklamní polep automobilky Renault. Když byly v únoru 2008 zavedeny evidenční čísla také pro autobusy, tento obdržel číslo 31.

Na snímku z 11.6.2003 autobus, jedoucí na lince č. 13, zastavil v zastávce Klas.

Karosa / Renault City Bus, ev. č. 32, 10.5.2008 O necelé dva roky později, 1.9.2001, byl k tehdejšímu DPML dodán druhý vůz Karosa / Renault City bus. Také tento autobus je bílý a má SPZ CHI 11-47. Při nedávném přidělování evidenčních čísel dostal č. 32.

Druhý mariánskolázeňský City bus nám přibližuje snímek z 10.5.2008, pořízený u vjezdu do vozovny.

SOR B 10,5 ev. č. 33, 11.6.2003 Zatím posledním městským autobusem, dodaným do Mariánských Lázní byl v roce 2002 SOR B 10,5. Také tento autobus byl dodán v bílém nátěru a dostal registrační značku 1K0 0108 a později evidenční číslo 33.

Snímek autobusu, jedoucího na trolejbusové lince č. 3, byl pořízený 11.6.2003 v horní části Hlavní třídy.

Trolejbusová akce 10.5.2008

Škoda 14Tr 11/6, ev. č. 49, 10.5.2008
Trolejbus Škoda 14Tr ev. č. 49 pózuje fotografům v obci Velká Hleďsebe.

V půl jedenácté přijíždíme s kamarádem do Mariánských Lázní vlakem z Chebu a jelikož je příjemné, slunečné počasí, trávíme zhruba hodinu, co nám zbývá do začátku akce, fotografováním podél Hlavní třídy. V půl jedenácté přijíždí k nádraží trolejbus Škoda 14Tr 11/6 evid. č. 49, ve kterém se u nádraží postupně schází asi dvacet příznivců MHD z Česka a Německa, ostatně němečtí kolegové akci naplánovali, Češi se prostřednictvím internetu postupně připojili.

Postupně s mnoha zastávkami na focení projíždíme městem, kde právě probíhají oslavy, spojené se zahájením lázeňské sezóny, která je letos jubilejní, dvoustá. Následně odbočujeme na trať do obcí Klimentov a Velká Hleďsebe a před druhou hodinou přijíždíme do vozovny.

Škoda 14Tr 11/6, ev. č. 49, 10.5.2008
Interiér trolejbusu Škoda 14Tr ev. č. 49 s některými účastníky zvláštní jízdy.

Po příjezdu do vozovny v městské části Úšovice máme možnost prohlížet si a fotografovat v celém nevelkém areálu, kde se vzhledem k tomu, že je víkend, nachází většina vozidel MHD. Zpestřením prohlídky je kočka, mající pod střechou mezi trolejbusy svůj trvalý domov, z komína vozovny na nás pro změnu shlíží ze svého hnízda čáp.

Po prohlídce je na nádvoří přistaven trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 53, jeden ze těch, které mají vestavěný pomocný dieselový agregát a mohou tak projíždět úseky bez trolejového vedení, čehož jsme během následující projížďky využívali.

Škoda 24Tr, ev. č. 53, 10.5.2008
Trolejbus Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 53 focený ke konci 2. jízdy u nádraží.

Na projížďku dvousilovým nízkopodlažním trolejbusem Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 53 vyjíždíme kolem půl třetí a podobně jako při první jízdě míříme nahoru do středu města. Pak odbočujeme na trolejbusovou točnu poblíž Lesního pramene, kde fotografujeme a na dieselový pohon sjíždíme okolo města zpět dolů. Následně odbočujeme do Chebské ulice a zajíždíme na točnu ke Kauflandu, kde rovněž pořizujeme několik snímků a pomalu se vydáváme směrem k nádraží, kde se někteří z nás loučí, zatímco jiní ještě pokračují trolejbusem zpět do vozovny.

Shrnuto, akce to byla bezesporu zajímavá s množstvím zastávek k fotografování, kdy jsme mohli udělat záběry, které se za běžného provozu pořizují jen těžko. Nicméně přece jenom byla soboty a tudíž velmi omezený pravidelný provoz MHD, proto je město velikosti Mariánských Lázní výhodnější navštívit spíše ve všední den a naplánovat si vlastní program. Nicméně za možnost návštěvy a prohlídky vozovny patří organizátorům poděkování.


    Cesta tam a zase zpátky

Ústí nad Labem 9.5.2008
City Elefant 471.039 přijel 9.5.2008 jako os. vlak č. 2304 do Ústí nad Labem.

Po pěti letech jsem se opět rozhodl navštívit západočeská města Sokolov, Cheb a především Mariánské Lázně, kde byla na sobotu 10.5.2008 domluvena výše popsaná smluvní trolejbusová jízda. Vyjel jsem ráno 9.5.2008 v 6:46 z mé domovské zastávky Horní Počaply osobním vlakem č. 2304 a po příjemné, zhruba hodinové cestě do Ústí nad Labem v moderním vlaku City Elefant č. 471.039, jsem další necelou hodinu, strávenou v Ústí, využil k důkladnému občerstvení a k menší obhlídce okolí nádraží a příležitostnému focení.

Počínaje současným jízdním řádem jede většina osobních vlaků na trati 090 přímo z Prahy do Ústí, tedy po dlouhých letech opět bez nutnosti přestupu v Roudnici a díky tomu se v severočeské metropoli poprvé pravidelně vyskytují elektrické jednotky řady 471, prostřídané s dosluhujícími řadami 451 a 452. Na snímku vidíme vůz č. 471.039 záhy po našem příjezdu do stanice Ústí nad Labem hlavní nádraží.

Ústí nad Labem 9.5.2008
Rychlík 604 "Ohře" s lokomotivou 162.018 vjíždí do stanice Ústí n. L., hl. n.

Na ústecké nádraží se vracím kolem 8:40, a vyhlížím příjezd rozhlasem již avizovaného rychlíku č. 604 "Ohře", jenž se za několik minut objeví v zatáčce ve směru od Prahy. Rychlík přijíždějící z Havlíčkova Brodu se v Ústí rozloučí s lokomotivou 162.018 a po několika minutách odjíždíme úvratí s dvousystémovou mašinou 363.046 do západních končin republiky.

Vlak odjíždí načas a poměrně plný, kupé sdílím s dalšími čtyřmi cestujícími, nicméně již v Teplicích a Mostě se sestava spolucestujících kompletně obmění a pak již ve čtyřech beze změny pokračujeme až do Karlových Varů. Já vlak opouštím ještě o něco později, asi v 11:15 na venkovsky vyhlížejícím nádraží v Sokolově.

Cheb 9.5.2008
Autobus Karosa HD 12, náležící dopravci Autobusy Karlovy Vary a.s. SPZ KVL 15-20, přijel 9.5.2008 během odpoledne na aut. nádraží Cheb.

Během několikahodinového pobytu v Sokolově jsem si opětovně zdokumentoval městskou a částečně i linkovou autobusovou dopravu, krátce, téměř jen symbolicky jsem poctil návštěvou areál garáží sokolovské divize dopravce AKV, kde se nacházel zbrusu nový městský autobus Mercedes-Benz Citaro a nakonec jsem si dovolil krátký relax pod blankytnou oblohou a pod korunami rozkvetlých třešní v parku.

Odpoledne přicházím na autobusové nádraží a vyčkávám spoj na lince Praha - K. Vary - Sokolov - Cheb. V 15:25 přijíždí přesně načas Karosa HD 12 SPZ KVL 15-20 společnosti Autobusy Karlovy Vary, vyzdobená na bocích reklamou fotbalového klubu FK Union Cheb. Nasedám do poloprázdného autobusu, usazuji se v první řadě vpravo a vychutnávám si půlhodinovou cestu do Chebu.

Cheb 10.5.2008
Desiro VT 17 stojí dopoledne 10.5.2008 na nádraží v Chebu, odkud odjede jako osobní vlak č. 12965 do Mariánských Lázní.

Druhý den, 10.5.2008, mne ani nádherné, téměř letní počasí nedovolí opustit postel v ubytovacím zařízení nedaleko nádraží dříve, než kolem osmé hodiny, přesto se po snídani ještě vydávám na krátkou procházku po historickém středu města a teprve poté k nádraží. Tam, fotografujíc vlaky, vyčkávám na příjezd rychlíku Excelsior, kterým asi v 9:40 přijíždí z Mostu kamarád Petr, taky příznivce dopravy a fotograf.

U prvního nástupiště pak nasedáme do vlaku typu Desiro č. VT 17 dopravce Vogtlandbahn, jenž je dnes součástí nadnárodní společnosti Arriva a v 9:56 odjíždíme jako osobní vlak č. 12965 do Mariánských Lázní. Motorovými regionálními vlaky Desiro z produkce firmy Siemens se u nás můžeme vozit kromě Karlovarského kraje také na Liberecku.

Mariánské Lázně 10.5.2008
RegioSprinter č. VT 46 v Mariánských Lázních dne 10.5.2008.

Také návrat byl ve znamení železniční dopravy a navíc jsme s Petrem zvolili sice pomalejší ale o to zajímavější cestu s využitím několika lokálních vlaků. Po skončení trolejbusové akce a rozloučení se s ostatními, jsme posilněni gulášem a pivem v nedaleké hospodě, přišli kolem čtvrté hodiny na nádraží a vyhlíželi vlak, jenž přijede na trati č. 149 železniční společnosti Viamont a.s. Vlak typu RegioSprinter č. VT 46 přijíždí z Karlových Varů krátce po čtvrt na pět.

Cestu malebnou krajinou trochu kazila skutečnost, že asi v polovině cesty, v Bečově nad Teplou, přistupuje početná skupina německých turistů a vlak je potom až do cíle značně narvaný. Před šestou hodinou přijíždíme do Karlových Varů, kde kvůli výluce vlak končí na Dolním nádraží a cestujícím je k přepravě na druhé zdejší nádraží, pojmenované stručně "Karlovy Vary", nabídnuta náhradní autobusová doprava. Tu však vzhledem extrémnímu vytížení obou autobusů nevyužíváme a volíme raději pěší přesun, který nám zabere sotva čtvrthodinku. Ostatně druhý z autobusů Karosa C 954 spol. DPKV dorazil před nádraží jen o malou chvíli dříve, než jsme tam došli pěšky.

Karlovy Vary 10.5.2008
Regionova Českých drah 814.046 odjede z K. Varů do Klášterce nad Ohří.

Na nádraží Karlovy Vary v podvečerním slunci opět trochu fotíme, sešly se tady vlaky Desiro německých drah DB, RegioSprinter identický s tím, jenž nás dopravil do Karlových Varů a záhy přijíždí Regionova v charakteristickém slušivém zeleno-žlutém nátěru, jaký tomuto typu daly České dráhy. Tato Regionova č. 814/914.046 nás jako osobní vlak č. 7055 dopravila do Klášterce nad Ohří, kde přesedáme na další osobní vlak do Mostu, v tomto případě šlo o soupravu, taženou lokomotivou řady 363.

V Mostě se kolem osmé loučím s Petrem a pokračuji již za soumraku do Ústí nad Labem a potažmo domů, kam se dostávám až po desáté večer..


Stránka byla vytvořena 31.5.2008