Ekobus-SOR BN 12, Louny 19.1.2016
Ekobus-SOR NB 12. Foto 19.1.2016.

Louny
(Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.)

Severočeské okresní město Louny, které má v roce 2015 přibližně 18 500 obyvatel, leží na okraji Českého středohoří na řece Ohři. Dnešní městské centrum bylo ve druhé polovině 15. století obehnáno hradbami, které jsou z velké části dodnes zachovány, včetně masivní Žatecké brány v jeho západní části, dominantou města je pozdně gotický chrám sv. Mikuláše. Lounsko je oblast s převažujícím zemědělstvím (ovoce, chmel), z průmyslových závodů jsou největší železniční opravny, dnes firma Legios. Další moderní průmyslové závody byly vybudovány po roce 2000 v průmyslové zóně za městem.

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje od roku 2004 DPÚK (Dopravní podnik Ústeckého kraje), který je jednou z nástupnických společností po rozděleném ČSAD Bus Ústí nad Labem. Po zmíněné reorganizaci severočeského dopravce byl obnoven vozový park lounské MHD, staré Karosy řady 730 byly převedeny jinam, zejména na Teplicko, tam byl přesunut i jediný zdejší nízkopodlažní autobus Karosa / Renault City Bus. Nově byly v letech 2002 - 2005 pořízeny plynové autobusy Ekobus-SOR B 10,5 a BN 12, které zde jezdí do současnosti (r. 2016), kdy už je přece jen čas na další obměnu.

FOTOGALERIE 1
FOTOGALERIE 2

Městská doprava sestává dlouhodobě ze dvou linek, stručně označených 1 a 2, kompletní linkové označení je 565 001 a 565 002). Pokud mám vypozorováno, autobusy bývají slušně vytížené, určitě k tomu přispívá velmi příznivý tarif, kdy jednotlivé základní jízdné ještě v roce 2016 činí pouhých 7 Kč. Poloviční jízdné pro děti od 6 do 15 let a pro důchodce 60 - 70 let je za 4 Kč, pokud mají vystavený potřebný průkaz. Odbavení probíhá u řidiče, platí se buď v hotovosti, nebo čipovou kartou, v případě karty se z ní odečte částka o 10% nižší. K dispozici je také měsíční nebo čtvrtletní časové jízdné. V rámci města se dají využít i početné regionální linky společností v rámci Dopravy Ústeckého kraje (Bus Line, ČSAD Slaný, Autobusy Karlovy Vary) ale za jejich jízdné 13 Kč.


Karosa B 732.40, Teplice 31.3.2005 Do podzimu 2004 převládaly ve vozovém parku lounské MHD autobusy Karosa B 731 / 732, které byly většinou přestavěny na pohom stlačneým zemním plynem. Po reorganizaci a rozdělení podniku ČSAD Bus Ústí nad Labem, minimálně v jednom případě už o pár let dřív, byly staré Karosy převedeny jinam, zejména do Teplic, kde postupně dosloužily na příměstských linkách.

V Teplicích na autobusovém nádraží byla 31.3.2005 zachycena Karosa B 732.40 SPZ 3A3 5880.

Karosa / Renault City Bus, Tepice 31.3.2005 Prvním nízkopodlažním autobusem na MHD Louny byl vůz Karosa / Renault City Bus SPZ ULL 30-71, který zde sloužil v období let 2000 - 2004. Autobus později dostal RZ 4A5 1718 a sloužil na příměstských linkách na Teplicku, v roce 2007 byl prodán do Znojma ke společnosti ZDS Psota.

Snímek byl pořízen v teplické Alejní ulici dne 31.3.2005, tedy až po převodu do teplické pobočky DPÚK.

Ekobus-SOR B 10,5, Louny 1.9.2015 Po vzniku DPÚK byl vozový park kompletně obměněn, základem se staly plynové vozy Ekobus-SOR B 10,5. Tyto autobusy převažují ještě v roce 2016, kdy vznikla tato stránka, některé z nich byly trvale nebo dočasně převedeny z dalších provozů DPÚK, včetně pražské linky ZOO Bus.

Snímek z 1.9.2015 ukazuje Ekobus-SOR B 10,5 RZ 4A6 0317, projíždějící na lince č. 1 okolo Žatecké brány. Jde o autobus, který sloužil jak na pražské ZOO lince, tak i na MHD v Litoměřicích.

Ekobus-SOR BN 12, Louny 1.9.2015 V Lounech najdeme v roce 2016 také tři částečně nízkopodlažní, plynem pohánené autobusy Ekobus-SOR BN 12. Autobusy jsou ve čtyřdveřovém provedení, původně měly typický zeleno-žlutý polep Ekobus, později zůstaly bílé nebo s celovozovou reklamou. Dva z těchto autobusů byly v roce 2006 nakrátko zapůjčeny do Brna.

Na kruhovém objezdu u výjezdu z autobusového nádraží byl 1.9.2015 zachycen Ekobus-SOR BN 12 RZ 5A3 5038.

Ekobus-SOR CN 12, Louny 1.9.2015 Vedle autobusů BN 12 je ve vozovém parku jeden exemplář dvoudveřového vozu Ekobus-SOR CN 12, který má RZ 4A3 4558. Z bývalých autobusů typu CN 12 u ČSAD Bus Ústí nad Labem zůstal u následnické spol. DPÚK pouze tento jediný, ostatní postupně přešly k ČSAD Česká Lípa.

Snímek by pořízen dne 1.9.2015 ve Fügnerově ulici při odjezdu ze zastávky Tyršovo náměstí.


Stránka byla vytvořena 8.2.2016