Lahti 402 CZ-C, CLA 21-52, ČSAD Bus Ústí n.L., 9.1.2003
Linkový autobus Lahti 402/CZ-C, SPZ CLA 21-52, vyfocený za mrazivého rána 9.1.2003 na autobusovém nádraží v České Lípě.

Autobusy Lahti 402/CZ

V devadesátých let dvacátého století začala být v naší republice v souladu s celosvětovým trendem aktuální otázka životního prostředí. Protože silniční doprava je jedním z hlavních zdrojů emisí, znečišťujících ovzduší byla snaha vyvíjet ekologicky čistější dopravní prostředky. Zatímco vodíkový pohon byl především z ekonomických důvodů spíše v rovině snů a futuristických vizí, pro plynový pohon již doba dozrála.

Pokud jde o plynový pohon, prosadily se dva druhy:
LPG (Liquified Petroleum Gases), který například pohání autobusy Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova a jenž se stal rozšířeným alternativním palivem osobních automobilů.
CNG (Compressed Natural Gas), zemní plyn, ten nachází uplatnění hlavně u autobusů. U osobních aut zatím spíše vyjímečně, největší překážkou je nedostatek čerpacích stanic, jichž je nyní, v roce 2007, u nás okolo dvaceti a ne všechny jsou přístupné pro veřejnost. První automobil na pohon stlačeným zemním plynem byl u nás přestavěn již v roce 1981, větší rozšíření však nastalo až v devadesátých letech, nicméně dodnes se jedná stále pouze řádově o stovky vozidel.


FOTOGALERIE 1
snímky 2003 - 2007
FOTOGALERIE 2
nové snímky 2009 + interiér

Průkopníkem v pohonu na zemní plyn mezi našimi autobusovými dopravci byla akciová společnost ČSAD bus Ústí nad Labem. V jejich českolipském závodě vznikly v letech 1997 až 1998 zajímavé autobusy Lahti 402/CZ používající jako palivo zemní plyn a ačkoli byly vyrobeny pouze čtyři kusy (tři plynové a jeden diesel), zkušenosti z vývoje a provozu byly následně bohatě zúročeny při vývoji známých Ekobusů, které jsou dnes velmi rozšířené především právě v severních Čechách.

3A3 5636, ČSAD Česká Lípa, 10.1.2006
Lahti 402/CZ-L RZ 3A3 5636, patřící ČSAD Česká Lípa byl zachycen 10.1.2006 na tamním aut. nádraží před odjezdem na linku do Jestřebí a Doks.
V roce 1995 byla zahájena spolupráce ČSAD Bus Ústí n. L. s tehdejším podnikem Škoda LIAZ Mnichovo Hradiště a.s. na vývoji a výrobě podvozku, jenž dostal označení Škoda 18.24 OB/01 a byl určen pro budoucí plynový autobus. Jako motor byl použit rovněž domácí výrobek, ležatý šestiválec LIAZ ML 637 NG o výkonu 175 KW při 2000 ot/min., splňující tehdy plně dostačující emisní normu Euro II. Převodovka je Voith DIWA 3.

Karoserie pro nové autobusy dodala finská společnost Lahden Autokori OY, jednalo se o různé modifikace ve Finsku osvědčeného typu Lahti 402, které tamní výrobce dosazuje zejména na podvozky Scania N94, N113, Volvo B10LE a vzácněji také na O405N od Mercedesu. K dispozici byl rovněž třínápravový, 14,5 m dlouhý model Bogie na podvozku Scania L94. V nabídce výrobce najdeme kromě zmiňovaného modelu 402, v současnosti nahrazeného modernějším typem Scala, také linkový Flyer, dálkové a zájezdové autobusy Falcon a Eagle. Ročně je vyrobeno kolem 150 autobusů značky Lahti především pro domácí trh, ovšem můžeme se s nimi setkat i v zahraničí, zejména ve Švédsku.

Lahden Autokori OY vyrábí také dálkové a zájezdové autobusy. Modely Lahti 431 Falcon a hlavně 451 Eagle zdomácněly v devadesátých letech i u nás především díky dopravcům ČSAD Bus Ústí nad Labem a Čebus. Tyto v devadesátých letech k nám dovážené dálkové autobusy většinou stále jezdí, nyní (v roce 2009) už především u malých smluvních a zájezdových dopravců, jenž je obvykle mají z druhé, třetí ruky.


CLA 21-53, ČSAD bus Ústí n.L., 23.4.2003 První z autobusů Lahti 402 byl v České Lípě v roce 1997 zkompletován třídveřový Lahti 402/CZ-B. Autobus má přední část nízkopodlažní, je vybaven karoserií s trojicí dvoukřídlých dveří. Interiér je konfigurován pro 35 sedících a 50 stojících osob.

Na autobusovém nádraží v české Lípě stojí 23.4.2003 tento třídveřový vůz ještě ve službách ČSAD bus Ústí nad Labem a.s. Autobus má ještě SPZ CLA 21-53, která byla po rozdělení dopravce na DPÚK a ČSAD Česká Lípa změněna na 3A3 5612.

CLA 21-52, ČSAD Bus Ústí n.L., 9.1.2003 Autobus Lahti 402/CZ-C byl podobné koncepce jako předchozí, tedy s přední polovinou nízkopodlažní, měl však pouze dvoje dveře, první jednokřídlé, druhé stejně jako "béčko", dvoukřídlé. Tento vůz je jako jediný ze čtveřice vybaven dieselovým motorem.

Snímek autobusu, jenž měl SPZ CLA 21-52 (ač byl vyroben později) byl pořízen opět na autobusovém nádraží Česká Lípa, v dopoledních hodinách slunečného ale velmi mrazivého dne 9.1.2003. Poté, co vůz přijel na lince z České Kamenice, odjíždí prázdný do garáží.

3A3 5634, ČSAD Česká Lípa, 5.3.2007 Tentýž Lahti 402/CZ-C ale již s logem ČSAD Č. Lípa a s RZ 3A3 5634 stojí na českolipském aut. nádraží dne 5.3.2007.

Soupis autobusů Lahti 402/CZ:
Lahti 402/CZ-B   CLA 21-53  →  3A3 5612
Lahti 402/CZ-C   CLA 21-52  →  3A3 5634
Lahti 402/CZ-L    CLA 23-03  →  3A3 5636
Lahti 402/CZ-L    CLI 38-91   →  3A3 6167

Ještě předtím byly přinejmenším u některých po dobu zkušebního provozu použity převozní značky, nevím ale přesně jaké a jak dlouho.

CLA 23-03, ČSAD Bus Ústí n.L., 9.1.2003 Jak vyplývá z výše uvedené tabulky, byly (v roce 1998) v českolipském areálu ČSAD zkompletovány také dva dálkové autobusy, označené Lahti 402/CZ-L. Od předešlých dvou se na první pohled lišily karoserií s jedinými dvoukřídlými dveřmi. Vnější rozměry - délka 12.000 mm a šířka 2500 mm je shodná s oběma výše popsanými vozy, interiér pro 49 sedících cestujících je vybaven sklopnými sedačkami, okna jsou podobně jako u předchozích vozů lepená, s dvojitými skly.

Snímek pořízený 9.1.2003 ukazuje vůz SPZ CLA 23-03, právě odjíždějící na svou v té době obvyklou linku v 10:00 z České Lípy do Prahy.

3A3 6167, DPÚK, 11.10.2006 Druhý exemplář autobusu Lahti 402/CZ-L vidíme parkovat 11.10.2006 v dopoledním sedle na autobusovém nádraží v Teplicích. Jde o vůz reg. značky 3A3 6167, jediný z těchto autobusů, provozovaný společností DPÚK a.s. (Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s.). Oba autobusy "CZ-L" se v detailech liší, viz např. okno (beztak nepoužívané) pro linkovou orientaci nebo vstupní otvory větrání nad ním.

Bývalý podnik ČSAD bus Ústí nad Labem se dne 29.4.2004 rozdělil na DPÚK a ČSAD Česká Lípa, důvodem bylo administrativní přiřazení okresu Č. Lípa k nově vzniklému Libereckému kraji, zatímco "zbytek" někdejšího ČSAD bus Ústí n.L. zůstal v Ústeckém kraji.


3A3 5636, 10.1.2006, aut. nádraží Česká Lípa
Lahti 402/CZ-L reg. značky 3A3 5636 parkuje 10.1.2006 na autobusovém nádraží v České Lípě.


Stránka byla vytvořena 21.3.2007 a později doplněna.