Kroměříž 20.8.2008
Volvo 7000 RZ 1Z9 6753 se na Milíčově náměstí míjí s vozem téhož typu. Foto 20.8.2008.

Kroměříž
(Kroměřížské technické služby s.r.o.)

(Magic Bus s.r.o.)

Kroměříž, poměrně nevelké, sotva třicetitisícové okresní město na řece Moravě patří díky svým věhlasným architektonickým památkám mezi města, jejichž turistický význam značně přesahuje samotnou velikost. Nachází se na území Zlínského kraje a statut města obdržela Kroměříž již v roce 1260. K nejvýznamnějším památkám, které rozhodně stojí za návštěvu, patří zejména arcibiskupský zámek, jenž je spolu s přilehlými zahradami od roku 1998 zapsán mezi památky světového kulturního dědictví UNESCO.

Městskou hromadnou dopravu zajišťuje společnost Kroměřížské technické služby, jenž tuto činnost převzala počínaje dnem 1.6.1995 od tehdejšího kroměřížského závodu ČSAD. Pro začátek tehdy nový dopravce převzal od ČSAD čtyři autobusy Karosa B 732, k nimž zakoupil šest nových vozů Karosa B 731. Od roku 2003 je vozový park obnovován nízkopodlažními autobusy Volvo, kterých dosud bylo dodáno sedm, do budoucna dopravce uvažuje o provozování vozidel poháněných zemním plynem, v tomto směru ho ovšem v roce 2014 předběhl konkurenční Magic Bus, byť pouze ve formě ojetin.

FOTOGALERIE 1
Autobusy v roce 2008
FOTOGALERIE 2
Autobusy v roce 2015

Městská doprava byla v Kroměříži zahájena v roce 1955 dvěma linkami, v roce 2008 má zdejší systém MHD osm linek z nichž dvě (4 a 6) jsou okružní, každá v jednom směru. Hlavním přestupním bodem všech linek je konečná zastávka Nádraží, kde se nachází jak železniční, tak autobusové nádraží, dalšími lokalitami vhodnými k přestupu jsou Tovačovská ulice nebo Milíčovo náměstí, kudy je rovněž vedeno všech osm linek. Základní jízdné v roce 2008 bylo 10 Kč při platbě u řidiče v hotovosti, zatímco držitelé čipových karet platí výhodných 6 Kč a mají narozdíl od platby v hotovosti, kdy lístek platí jen do vystoupení z vozidla, možnost bezplatného přestupu, pokud ho uskuteční nejpozději 25 minut od prvního odbavení. Zlevněné jízdné v roce 2008 činí 5 Kč v hotovosti nebo 3 Kč s čipovou kartou. V roce 2015 stálo základní jíždné v hotovosti 13 Kč.

V roce 2014 vstoupila na pole kroměřížské MHD společnost Magic Bus, která se původně ucházela o obsluhu celé MHD, po neúspěchu ve výběrovém řízení rozjela ve své režii vlastní linky. Po jakémsi zkušebním provozu byla od 1.10.2014 zavedena linka č. 9, později ji následovala linka č. 11, plánovaná "desítka" zatím, (do pozdimu 2015) nebyla realizována. Tarif je nezávislý na KTS, základní jízdné na podzim 2015 činí 10 Kč a platí se pouze v hotovosti. Poloviční jízdné 5 Kč platí děti od 6 do 15 let a důchodci nad 65 let.

Autobusy Kroměřížských technických služeb:

Volvo 7000, 1Z9 6754, Kroměříž 20.8.2008 Vozový park je na začátku roku 2009 tvořen devíti autobusy. Z někdejších deseti autobusů Karosa B 731 / 732 zůstává ve stavu poslední kus, sloužící již víceméně jako záloha, dále jedna Karosa B 951 a sedm nízkopodlažních vozů Volvo. První dva z roku 2003 mají označení 7000, zatímco pět pozdějších je typ 7700.

Tovačovskou ulicí projíždí 20.8.2008 na lince č. 7 autobus Volvo 7000 reg. značky 1Z9 6754.

Volvo 7000, 1Z9 6753, Kroměříž 20.8.2008 Navštívil jsem krátce, asi na půl dne Kroměříž během svého několikadenního putování po Moravě v srpnu 2008, vedle Olomouce, Prostějova a Zlína jsem zvolil Kroměříž nejen pro atraktivitu města jako takového ale také kvůli seznámení se blíže s autobusy Volvo, které narozdíl třeba od Mercedesů, MANů nebo Solarisů zatím nejsou v našich městských provozech příliš rozšířeny.

Oba první zdejší autobusy Volvo 7000 byly dodány v září 2003 a mají nátěr v červeno-bílé kombinaci, na který byl později aplikován reklamní polep.

Vůz RZ 1Z9 6753 byl vyfocen 20.8.2008 u výchozí zastávky Nádraží.

Volvo 7700, 2Z2 7049, Kroměříž 20.8.2008 Třetí autobus značky Volvo byl zařazen do vozového parku v prosinci 2004 a obdržel RZ 2Z2 7049. Jednalo se model Volvo 7700, jenž je typově téměř shodný s předchozím modelem 7000, pouze poslední dodávané kusy se mírně liší v detailech jako přední maska, světlomety a podobně.

Na snímku z 20.8.2008 vidíme autobus parkovat v době pozdně dopoledního sedla mezi železničním a autobusovým nádražím.

Volvo 7700, 2Z5 0057, Kroměříž 20.8.2008 Za významného finančního přispění ze strukturálních fondů Evropské unie bylo v letech 2005 - 2007 pořízeno pět autobusů Volvo 7700. V říjnu 2005 byl zařazen vůz RZ 2Z5 0057, v červenci 2006 vůz reg. značky 2Z6 4570 a v březnu 2007 pak dva vozy, jenž dostaly značky 2Z8 9630 a 2Z8 9631. Poslední jmenované jsem však během krátkého fotografování v Kroměříži v provozu nezastihl.

Přes náměstí Míru projíždí 20.8.2008 na okružní lince č. 4 vůz Volvo 7700 RZ 2Z5 0057. Autobus nemá na červeno-bílém nátěru žádnou reklamu.

Volvo 7700, 2Z8 9631, Kroměříž 18.9.2015 V březnu 2007 byly zakoupeny zatím poslední dva vozy Volvo 7700, jenž dostaly značky 2Z8 9630 a 2Z8 9631 a šlo o novější model, který se v detailech lišil od předchozích. Během focení v Kroměříž v srpnu 2008 jsem ani jeden z nich v provozu nezastihl, vynahradil jsem si to až 18.9.2015, kdy jsem nafotil oba a jejich snímky najdete ve fotogalerii 2.

Autobus Volvo 7700 novější generace, vůz registrační značky 2Z8 9631, toho času nesoucí reklamní polep, byl vyfotografován 18.9.2015 na lince č. 4 ve Spáčilově ulici.

Karosa B 951.1713, KMH 83-35, Kroměříž 20.8.2008 Ještě před autobusy Volvo posílil provoz MHD autobus Karosa B 951.1713, který byl dodán v červenci 2002 a obdržel SPZ KMH 83-35. Vůz byl z výroby opatřen červeno-bílým nátěrem, později dostal celovozovou reklamu ve formě polepu. Při mé další návštěvě Kroměříže v roce 2015 byl ještě ve stavu, ale bez reklamního polepu a jen jako záložní vůz.

Snímek vozu Karosa B 952.1713 byl pořízen 20.8.2008 nedaleko zastávky Dům kultury.

Karosa B 732 (pův. B 731) 7A5 5266, Praha 11.1.2008 Jak bylo konstatováno výše, autobusy Karosa B 731 a 732 už byly vyřazeny, jako poslední zůstala ve stavu Karosa B 731.1667 SPZ KM 90-75, a to až do roku 2011. Některé staré Karosy navzdory svému věku ještě našly na pár let uplatnění u jiných dopravců jako ČSAD Jablonec nad Nisou nebo dopravce Jaroslav Štěpánek z Prahy.

Na snímku z 11.1.2008 vidíme vůz Karosa B 731, vyfotografovaný ve Slévačské ulici na Pražském sídlišti Lehovec. Autobus, vyrobený v roce 1995 byl před zařazením do pražského provozu v roce 2007 přestavěný n model B 732, původní SPZ KM 90-80 byla nahrazena pražskou RZ 7A5 5266 a vůz v rámci PID dostal evidenční číslo 1033. Definitivně dosloužil v roce 2012.

Autobusy společnosti Magic Bus:

MAN NÜ 313 CNG, Kroměříž 18.9.2015 Společnost Magic Bus zařadila na jaře 2014 do provozu tři nízkopodlažní městské autobusy, dovezené jako ojeté ze zahraničí. Prvním z nich je MAN NÜ 313 CNG reg. značky 5Z3 3138, dvoudveřový vůz na podvozku A20, poháněný stlačeným zemním plynem (CNG). Autobus pochází z Lichtenštějnska a sloužil u tamní společnosti Ivo Matt, jejíž původní nátěr ve žlutozeleném odstínu dosud nese.

MAN NÜ 313 CNG společnosti Magic Bus, sloužící na linkce č. 11, zatáčí na Švabinského nábřeží. Foto 18.9.2015.

Neoplan N 4416 CNG Centroliner, Kroměříž 18.9.2015 Spolu s MANem zakoupil Magic Bus dva autobusy Neoplan N 4416 CNG Centroliner, které, jak název napovídá, jsou také na plynový pohon. Oba jsou rovněž dvoudveřové, mají červený lak a jejich původní provozovatel byl německý dopravce Regionalbus Ostbayern. V Kroměříži dostaly RZ 5Z4 3843 a 5Z4 3844.

Na železničním přejezdu v Hulinské ulici byl 18.9.2015 zachycen Neoplan N 4416 CNG Centroliner RZ 5Z4 3843, obsluhující linku č. 9. Druhý Neoplan byl v době mé návštěvy mimo město, někde na náhradní dopravě za vlak při výluce.


    Cesta tam a zase zpátky (2008)

151.008, Praha hl. n. 18.8.2008
Expres 127 "Fatra" je na pražském hlavním nádraží připraven k odjezdu. Snímek jsem pořídil 18.8.2008 před odjezdem do Olomouce.
V srpnu 2008 jsem absolvoval několikadenní putování po některých moravských městech, které jsem většinou naposledy navštívil již před velmi dlouhou dobou, případně vůbec. Z Prahy jsem vyjel ráno 18.8.2008 expresem "Fatra" do Olomouce, kde jsem se zdržel do 20.8.2008, přičemž 19.8 a následně 20.8. jsem dvakrát krátce navštívil nedaleký Prostějov, ve druhém případě jsem pak pokračoval do Kroměříže. Tam jsem dorazil krátce před polednem a strávil jsem tady několik hodin, abych se potom přes Hulín přesunul do Otrokovic a potažmo do Zlína.

Přesuny mezi městy jsem nejčastěji absolvoval po železnici, vyjma jedné cesty autobusem společnosti FTL mezi Prostějovem a Olomoucí dne 19.8.2008, hojně jsem ze "studijních" i praktických důvodů při fotografování používal MHD v navštívených městech. Pro návrat domů jsem rovněž zvolil železnici. V pozdních večerních hodinách 21.8.2008 jsem po intenzivním fotografování ve Zlíně a Otrokovicích odjel do Břeclavi a odtud krátce po půlnoci vlakem kategorie EuroNight EN376 "Galileo Galilei" do Prahy a k ránu prvním courákem domů.


Stránka byla vytvořena 27.3.2009 a později aktualizována