Ikarus 415.30, ev. č. 4110, 8.7.2008
Ikarus 415.30 ev. č. 4110 přejel přes Nový most. Foto 8.7.2008.

Bratislava
(Dopravný podnik Bratislava a.s.)

Hlavní město Slovenska Bratislava leží na řece Dunaj bezprostředně u hranic s Rakouskem, rovněž Maďarsko je odtud vzdáleno pouze nějakých 15 kilometrů a ani do Česka to není o moc dále, než asi 50 km. Město, kde žije zhruba 430 tisíc obyvatel, má bohatou historii a ačkoli se nachází tak trochu ve stínu větších sousedních metropolí Vídně a Budapešti, má návštěvníkům co nabídnout jak po stránce kulturní, společenské a sportovní, tak i po stránce ryze turistické. Vedle všeobecně známého Bratislavského hradu nebo nedaleké zříceniny Děvína stojí za pozornost také v posledních letech se rozvíjející noční život v nevelkém ale malebném a příjemném historickém centru města.

Z dopravního hlediska je Bratislava zejména důležitou železniční křižovatkou, přítomnost mohutného toku Dunaje dovoluje provozovat také lodní dopravu, populární jsou zejména linky do Vídně. Regionální a dálkové autobusové dopravě slouží ústřední autobusové nádraží Mlynské Nivy, nejdůležitějším dopravcem je akciová společnost Slovak Lines, jejíž nápadně červené autobusy Karosa, Irisbus a SOR zajišťují převážnou většinu tamního meziměstského provozu. Letiště M. R. Štefánika se především díky nízkonákladovým leteckým společnostem Skyeurope (do roku 2009) a Ryanair také viditelně rozvíjí, nicméně fakt, že mnohem větší vídeňské mezinárodní letiště leží téměř "za humny" způsobuje, že to bratislavské zřejmě ještě nějaký čas bude mít spíše regionální charakter.

Městskou dopravu zajišťuje Dopravný podnik Bratislava a.s. na třinácti tramvajových, patnácti trolejbusových a cca šedesáti autobusových linkách, noční doprava je provozována na dvaceti linkách (neúplná řada N21 - N99), nočního provozu se ovšem nezúčastňují tramvaje. Tramvajové linky mají čísla 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14 a 17, trolejbusové 32, 33, 133 a 201 až 212, čísla autobusových linek tvoří neúplnou řadu v rozmezí 20 až 99 (stav v roce 2008).


FOTOGALERIE 1
Tramvaje T3
FOTOGALERIE 2
Tramvaje K2 a T6A5
FOTOGALERIE 3
Trolejbusy
FOTOGALERIE 4
Autobusy Karosa a Solaris
FOTOGALERIE 5
Autobusy Ikarus
FOTOGALERIE 6
Autobusy TAM Bus a SOR

Jízdenka 30 min., 18 Sk, 10.7.2008 Jízdenka  24 hod., 90 Sk, 8.7.2008
Systém Bratislavské integrované dopravy, na kterém se vedle DPB podílí vlaky ŽSR a autobusy SAD, je ve srovnání například s pražskou PID dosud poměrně málo rozvinutý. Zajímavostí MHD je od května 2008 mezinárodní linka č. 901 do nedaleké rakouské obce Wolfsthal, cesta projížděná v hodinovém intervalu trvá 14 minut a Dopravný podnik ji obsluhuje autobusy SOR B 9,5.

Předtím, než se podrobně podíváme na vozový park DPB, nahlédneme stručně do ceníku jízdného, který ovšem platí pouze do konce roku 2008, poté Slovensko přechází na Euro. Přestupní jízdenky jsou k dispozici za 14 Sk (poloviční za 7 Sk) na 10 minut, 18 Sk (9 Sk) na 30 minut a 22 Sk (11 Sk) na 60 minut. Jízda nočním spojem vyjde na 44 Sk, v případě celodenní nebo síťové jízdenky je pak nutno na noční linku doplatit 22 Sk. 24 hodinový lístek je k mání za 90 Sk, 48 hodinový za 170 Sk a třídenní stojí 210 Sk. Zajímavostí jsou třicetiminutové celé nebo poloviční jízdenky na dvě nebo čtyři jízdy. Dvoujízdové jsou tištěny jako "dvouhlavé", s plochou pro značení na obou koncích, čtyřjízdové jsou pak navíc oboustranné. Za jízdu na černo je v Bratislavě udělována značně vysoká pokuta 1400 Sk, ovšem četl jsem statistiky zadržených černých pasažérů a jejich počet rok od roku citelně stoupá, proto je tvrdý postih zřejmě na místě.


Tramvaje

K2S, ev. č. 7113, Bratislava 8.7.2008 Tramvajový provoz byl v Bratislavě zaveden již v roce 1895 a to na rozchodu 1000 mm. V roce 1914 byla otevřena meziměstská tramvajová linka z Bratislavy do Vídně o klasickém železničním rozchodu 1435 mm, kvůli kompatibilitě s městskou sítí byla v roce 1935 přestavěna rovněž na metrový rozchod. Po přerušení provozu v neklidném roce 1938 byla linka v úseku Petržalka - Vídeň opět zprovozněna v roce 1941 a to znovu na 1435 mm rozchodu, nicméně v roce 1945 tento mezinárodní provoz zcela zanikl. Trakční napětí je v Bratislavě od začátku provozu do současnosti 600 V ss, rozchod zůstává navzdory dřívějším úvahám o změně stále 1000 mm.

K hlavnímu nádraží přijíždí 8.7.2008 na lince č. 3 tramvaj K2S ev. č. 7113.

K2S, ev. č. 7103 + 7109, Bratislava 10.7.2008 DP Bratislava měl v roce 2008 ve stavu přibližně 230 tramvají. Nejpočetněji (cca 140 ks) je zastoupena legendární "té-trojka", následuje 58 vozů typu T6A5 a okolo čtyřiceti dvoudílných tramvají K2. Naprostá většina dosud provozních K2 byla modernizována na typ K2S, tato poměrně radikální úprava spočívala v dosazení nových čel, interiéru včetně kabiny řidiče, dveře byly montovány zpočátku dvoudílné výklopné, u později modernizovaných vozů čtyřdílné skládací. Tramvaje také dostaly novou IGBT výzbroj a polopantograf.

Na točně Hlavná stanica se ráno 10.7.2008 sešly tramvaje K2S ev. čísel 7103 (vlevo) a 7109.

T3SU, ev. č. 7727 + 7728, Bratislava 8.7.2008 Dnes již legendární výrobek z produkce ČKD - Tatra, tramvaj T3, nemohla chybět v žádném českém a slovenském tramvajovém provoze. V letech 1964 až 1989 bylo do slovenského hlavního města dodáno 188 těchto tramvají, jak v původním modelu, tak v pozdějších verzích T3SU a T3SUCS. Většina z asi 135 dosud sloužících "té-trojek" prošla různým stupněm úprav a modernizací.

Dvojice tramvají T3SU ev. č. 7727 + 7728 v původním červeno-krémové barevném schématu, byla vyfotografována 8.7.2008 v Botanické ulici.

T3SUCS, ev. č. 7807 + 7808, Bratislava 8.7.2008 Převážná část bratislavských tramvají T3 byla bez ohledu na stupeň modernizace postupně vybavena digitálním orientačním systémem BUSE. Pokud jde o nátěr, mnohé nemodernizované tramvaje slouží v klasickém červeno-krémovém nátěru, zatímco na jiných byl aplikován celovozový reklamní nátěr nebo polep.

Celovozovou reklamu vidíme také na soupravě tramvají T3SUCS ev. č. 7807 + 7808, která na snímku z 8.7.2008 přijíždí do zastávky Molecova ve čtvrti Karlova Ves.

T3P, ev. č. 7781 + 7782, Bratislava 8.7.2008 Vzhledem k věku "té-trojek" přistoupil DP Bratislava, podobně jako většina ostatních provozovatelů těchto tramvají, k jejich modernizacím ve snaze prodloužit jim životnost. V letech 2002 až 2008 bylo postupně modernizováno 15 vozů na model, označený T3P, přičemž byla kromě celkové opravy vozové skříně a interiéru dodána IGBT výzbroj TV Progress. Takto upravené tramvaje dostaly nátěr v původním rozložení barevných ploch avšak místo krémového odstínu byl aplikován světle šedý.

Do zastávky Botanická zahrada se blíží souprava tramvají T3P ev. č. 7781 + 7782. Foto 8.7.2008.

T3P - VarCB3, ev. č. 7117 + 7118, Bratislava 8.7.2008 Podobným způsobem jako v předchozím případě bylo v letech 2005 - 2007 upraveno dalších pět vozů na model T3P, tentokrát ale byla vyměněna celá vozová skříň za novou avšak vzhledově téměř identickou skříň VarCB3 z produkce firmy KOS Krnov. Poznávacím znakem jsou přiznané spáry, oddělující čela vozů od bočnic a absence výřezů nad podvozky. Barevné schéma je totožné s ostatními vozy T3P, tedy v kombinaci červené a světle šedé.

Dne 8.7.2008 projíždí Botanickou ulicí souprava vozů T3P - VarCB3 ev. č. 7117 + 7118.

T3G, ev. č. 7835 + 7836, Bratislava 8.7.2008 Prvními modernizacemi v Bratislavě lze nazvat generální opravy, probíhající již okolo roku 1980, kdy byla vozům instalována tyristorová výzbroj TV1, takto vybavené tramvaje dostaly označení T3M. Zajímavostí bylo, že, po vyřazení těchto tramvají, byla v devadesátých letech vymontovaná výzbroj dále použita v jiných právě generálkovaných vozech T3 a T3SU. Podobně bylo v letech 1993 až 1997 dvanáct tramvají vybaveno výzbrojí TV8, další změnou byla výměna klasického pantografu za polopantograf, tramvaje pak byly přeznačeny na T3G.

U zastávky Botanická zahrada (v této lokalitě jsem se, pokud jde o focení tramvají, docela vyřádil), vidíme 8.7.2008 tramvaj T3G ev. 7835 + 7836.

T3AS, ev. č. 7303, Bratislava 8.7.2008 Na přelomu tisíciletí se bratislavští rozhodli trochu více experimentovat, ve snaze udělat z letitých "té-trojek" alespoň trochu moderní kolejové vozidlo, nicméně zůstalo pouze u modernizace několika jednotlivých kusů. V roce 1999 byla dokončena přestavba dvojice vozů T3 ev. č. 7702 a 7709, kterým byl kompletně obměněn interiér včetně kabiny řidiče, dosazena nová aerodynamická čela (po vzoru K2S), dvoukřídlé dveře, výzbroj TV14, polopantograf a mnoho dalších inovací. Takto upravené vozy dostaly nová evid. čísla 7301 a 7302 a jsou provozovány obvykle ve dvouvozové soupravě. V roce 2001 byly modernizovány další dva vozy, prvním byl vůz ev. č. 7707 (po rekonstrukci 7303). Tramvaj, označená T3AS, byla vybavena novým asynchronním trakčním pohonem slovenské výroby, šlo však o v provozu dosud nevyzkoušený systém, na kterém se během zkušebního provozu velmi dlouho vychytávaly "mouchy". Dnes tato tramvaj slouží jako záložní vůz.

Vůz T3AS ev. č. 7303 byl vyfotografován 8.7.2008 na točně Hlavná stanica.

T3Mod, ev. č. 7304, Bratislava 8.7.2008 Podobnou modernizací jako předchozí vůz prošla v roce 2001 také tramvaj T3 ev. č. 7701, která po rekonstrukci dostala označení T3Mod a evidenční číslo 7304, narozdíl od č. T3AS si ponechala původní čelo. Obě tramvaje, č. 7303 i 7304, byly opatřeny novým barevným schématem v kombinaci červené, tmavomodré a stříbrné jako je tomu například u mnoha bratislavských vozů K2S. V dalších přestavbách tohoto druhu se již nepokračovalo, pro finanční náročnost a technické problémy byly v následujících letech preferovány levnější a osvědčené modernizace typu T3P.

Tramvaj T3Mod ev. č. 7304 odjíždí 8.7.2008 od konečné zastávky Hlavná stanica.


T6A5, ev. č. 7933 + 7934, Bratislava 8.7.2008 V letech 1991 - 1992 přišlo do Bratislavy 34 tramvají nového typu Tatra - ČKD T6A5, jenž dostaly evid. čísla 7933 - 7934. V následujícím roce následovala dvanáctikusová dodávka tramvají téhož typu, ev. č. 7935 - 7946.

V Botanické ulici byla 8.7.2008 vyfotografována souprava vozů T6A5 ev. č. 7933 + 7934.

T6A5, ev. č. 7949 + 7950, Bratislava 8.7.2008 Další, pouze desetikusová série tramvají T6A5, byla dodána v roce 1997, vozy mají evidenční čísla 7947 až 7956. Od předchozích se v mnoha ohledech liší, na první pohled si všimneme zejména opačně orientovaného polopantografu nebo dvoudílných, vně vyklápěcích dveří místo čtyřdílných skládacích.

Souprava tramvají T6A5 ev. č. 7949 + 7950 byla vyfotografována ve večerních hodinách dne 8.7.2008 na náměstí Ľ. Štúra.

T6A5, ev. č. 7957 + 7958, Bratislava 8.7.2008 Poslední dvojice tramvají T6A5 obohatila vozový park DPB v roce 2006 a jednalo se o dva původně pražské zkušební vozy, vyrobené roku 1997. Prvním byl vůz v Praze označený evidenčním číslem 0030, jehož původní IGBT výzbroj TV14 byla před dodáním do Bratislavy nahrazena tyristorovou TV3, druhým pak tramvaj ev. č. 0032, jehož výzbroj TV30 byla rovněž vyměněna za standardní TV3. U DPB tyto tramvaje dostaly evidenční čísla 79577958, navazující na předchozí zdejší vozy T6A5 a oba jezdí jako souprava.

Výše popsaná souprava na snímku z 8.7.2008 právě vyjíždí z tunelu pod Bratislavským hradem.

T3, ev. č. 8137 + 8135, Bratislava 10.7.2008 K výcviku řidičů tramvají slouží v Bratislavě dvoudílná tramvaj K2 ev. č. 8133 a také souprava vozů T3SUCS ev. č. 8137 + 8135. Tato dvojice byla vyrobena v roce 1985, v běžném provozu sloužila pod ev. č. 7771 + 7772, na cvičnou byla upravena v roce 1994.

Na Floriánském náměstí byla 10.7.2008 vyfotografována cvičná souprava ev. č. 8137 + 8135.

Trolejbusy

Škoda 14Tr 10/6, ev. č. 6312, Bratislava 7.7.2008 Bratislava má v roce 2008 přibližně 130 trolejbusů a bohužel jde v naprosté většině o zastaralé modely Škoda 14Tr a 15Tr, byť jsou mnohé z nich po generálce (GO je v posledních letech tak důkladná, že se díky použití nových skeletů téměř jedná o nové vozidlo). Na konci roku 2008 je ve stavu přes 80 trolejbusů 14Tr / 14TrM.

V Šancové ulici byl 7.7.2008 vyfotografován trolejbus Škoda 14Tr 10/6 ev. č 6312. Vůz byl vyroben a zařazen do provozu roku 1991, v roce 2005 prošel generálkou a byl vybaven panely BUSE.

Škoda 14TrM, ev. č. 6306, Bratislava 8.7.2008 Bratislavským trolejbusům slouží dvě vozovny, Trnávka a Hroboňova. Zbarvení trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr bylo zpočátku unifikované, jehož základ tvořil krémový nátěr doplněný dvěma širokými červenými pruhy. Později se stal standardem nátěr, sestávající z tmavošedé, červené a bílé barvy (viz předchozí snímek), nejnověji je na vozidla všech tří trakcí aplikován jasně červený nátěr, doplněný o městskou reklamu "Bratislava - Little Big City".

Na zastávce Autobusová stanica pózuje fotografovi trolejbus Škoda 14TrM evid. č. 6306 v novém barevném schématu. Foto 8.7.2008.

Škoda 15Tr 07/7, ev. č. 6611, Bratislava 10.7.2008 Po dodávce dvaceti kloubových trolejbusů Škoda-Sanos S200 v roce 1985, bylo v letech 1990 až 1992 nakoupeno 16 trolejbusů Škoda 15Tr, jenž mají evidenční čísla 6601 až 6616, které v období let 1997 - 2002 následovaly vozy modernizované verze Škoda 15TrM, ty obdržely evidenční čísla 6617 - 6638. Kromě dvou vozidel, zničených nehodou resp. požárem, všechny "patnáctky" dosud slouží, navíc byl v roce 2003 dodán ještě jeden trolejbus Škoda 15TrM ev. č. 6617 jako náhrada za zničený vůz téhož evidenčního čísla.

Na točně Hlavná stanica vyčkává 10.7.2008 trolejbus Škoda 15Tr 07/7 ev. č. 6611 na svůj další výjezd na linku č. 201.

Škoda 15TrM, ev. č. 6618, Bratislava 7.7.2008 V roce 2004 byl do Bratislavy dodán nízkopodlažní trolejbus Škoda 21Tr ACi. Tento v Česku hojně rozšířený trolejbus však zůstal jediným exemplářem nejen v Bratislavě ale i na Slovensku celkově, důvodem bylo chystané uzavření závodu v Ostrově nad Ohří, kde se tento typ vyráběl. Bohužel je v Bratislavě pro svou atypičnost málo provozován a já jej během svého pobytu ve slovenské metropoli v ulicích nezastihl.

V Šancové ulici byl v podvečer 7.7.2008 zachycen kloubový trolejbus Škoda 15TrM. ev. č. 6618.

Škoda 25Tr Irisbus, ev. č. 6701, Bratislava 8.7.2008 V únoru 2006 byl do Bratislavy dodán první trolejbus Škoda 25Tr Irisbus, během léta 2006 ho následovalo dalších pět těchto nízkopodlažních kloubových vozidel. Trolejbusy jsou nasazovány na novou trať na sídlišti Dlhé Diely (linka 33), která je oddělena od ostatní trolejbusové sítě. Proto, a zejména z důvodu, že na konečné linky č. 33 Molecova musí trolejbusy projet křižovatkou bez trolejového vedení (zde tím odpadá křížení trolejbusového a tramvajového vedení), jsou vozidla vybavena pomocným dieselovým agregátem. Vůz přijede na konečnou Molecova, automaticky stáhne sběrače, na pomocný agregát najede do nástupní zastávky, kde po zvednutí "klacků" dojde za pomoci jednoduchých stříšek k jejich opětovnému nasazení.

Snímky z točny Molecova najdete ve fotogalerii č. 3, zde vidíme vůz ev. č. 6701 na opačném konci dlhodielské tratě, na točně Kuklovská. Foto 8.7.2008. Šest zdejších trolejbusů 25Tr má evid. čísla 6701 - 6706.

Škoda 14Tr 10/6, ev. č. 8144, Bratislava 8.7.2008 Jediným bratislavským trolejbusem, sloužícím jako autoškola je vůz Škoda 14Tr 10/6 ev. č. 8144. Vůz, vyrobený v roce 1991, měl původně evidenční číslo 6309, nicméně již následující rok 1992 byl vyčleněn pro autoškolu a přečíslován. V současnosti slouží v jasném žlutém až žlutooranžovém nátěru.

Snímek, pořízený dne 8.7.2008, ukazuje trolejbus ev. č. 8144 přijíždějící během cvičné jízdy k hlavnímu nádraží.

Autobusy

Karosa B 732.1652 CNG, ev. č. 2713, Bratislava 8.7.2008 Dopravný podnik Bratislava provozuje v roce 2008 přibližně 450 autobusů, které jsou dislokovány ve čtyřech vozovnách, přičemž první číslice evidenčního čísla udává příslušnost k určité vozovně (1 - Trnávka, 2 - Jurajov dvor, 3 - Krasňany, 4 - Petržalka). K nejběžnějším bratislavským autobusům patřila Karosa B 731 / 732, kterých bylo od roku 1982 do roku 1993 dodáno 555 kusů. Koncem roku 2008 jich stále najdeme ve stavu okolo osmdesáti, většina z nich je dnes přestavěna na pohon zemním plynem.

Od hl. nádraží odjíždí Karosa B 732.1652 CNG (v Bratislavě je někdy model uváděn jako B 732 NGS). Vůz má evid. číslo 2713 a EČV BA-304GJ.

Karosa B 732.40, ev. č. 1708, Bratislava 7.7.2008 Nejen v Bratislavě ale v podstatě na celém Slovensku bývá u plynových autobusů obvykle aplikován nátěr v kombinaci světle zelené a žluté barvy, doplněný reklamními nápisy Slovenského plynárenského průmyslu. Pokud jde o staré Karosy B 732, bylo jich pro DP Bratislava plynofikováno v období let 2001 až 2006 okolo šedesáti.

Karosa B 732.40 CNG evid. čísla 1708 a EČV BA-623LB, kterou vidíme na snímku, pořízeném 7.7.2008 v Šancové ulici, byla vyrobena roku 1989 a přestavěna na plyn až v roce 2005.

Karosa B 741.1908, ev. č. 4209, Bratislava 8.7.2008 V letech 1991 až 1995 obdržel DPB celkem 107 kloubových autobusů Karosa B 741 a kromě dvou vozidel, jenž byly zničeny požárem, všechny koncem roku 2008 stále slouží. více než 80 jich však bylo přestavěno na pohon zemním plynem, přestavby, započaté v roce 2001, se dosud, do roku 2008 stále provádějí, proto je dnes poměrně vzácné vidět vůz B 741 v původní naftové verzi.

Karosa B 741.1908 ev. č. 4209 a EČV BA-623LB projíždí 8.7.2008 Krížnou ulicí na lince č. 68.

Karosa B 741.1908 CNG, ev. č. 1614, Bratislava 7.7.2008 Jak bylo uvedeno výše, převážná většina autobusů Karosa B 741 byla přestavěna na plynový pohon, tyto vozy snadno identifikujeme podle typického zeleno-žlutého nátěru. Jeden z těchto autobusů byl v roce 2006 zkušebně provozován v Liberci.

Šancovou ulicí projíždí v podvečer dne 7.7.2008 autobus Karosa B 741.1908 CNG (NGST) evid. č. 1614 a EČV BA-301GJ.

Karosa B 941.1936, ev. č. 1391, Bratislava 8.7.2008 V důsledku nedostatku městských autobusů, zejména kloubových, byl v květnu 2008 dočasně posílen vozový park o 13 autobusů Karosa B 941 a B 961 z Banské Bystrice. V případě vozidel typu B 941 šlo o jeden vůz přesného typu Karosa B 941.1936, jenž dostal ev. č. 1391, a pět autobusů Karosa B 941 E, evid. čísel 1392 - 1394, 4391 a 4392. Vůz č. 1394 byl v listopadu 2008 v důsledku změny vozovny přečíslován na 4390. Autobusy si ponechaly banskobystrické značky.

Karosa B 941.1936 ev. č. 1391 a EČV BB-390CH byl vyfotografován 8.7.2008 u zastávky Patrónka.

Karosa B 961 E, ev. č. 4397, Bratislava 8.7.2008 Vedle autobusů B 941 bylo z Banské Bystrice pronajato sedm vozidel typu Karosa B 961 / 961 E. také tyto autobusy si ponechaly banskobystrické poznávací značky (na Slovensku zvané EČV - evidenčné čisla vozidla) a obdržely v Bratislavě ev. č. 4393 - 4399. Všechny vozy B 941 a B 961 slouží v bílém nátěru s lomenými červenými pruhy.

Ulicí Mlynská dolina vidíme dne 8.7.2008 projíždět vůz Karosa B 961 E ev. č. 4397 a EČV BB-349BJ.

Ikarus 283.01, ev. č. 2514, Bratislava 7.7.2008 V Bratislavě našel v minulosti nebývale širokého uplatnění maďarský kloubový autobus Ikarus 280, kterých bylo v období let 1974 až 1992 zařazeno do provozu úctyhodných 761 kusů, poslední exempláře byly vyřazeny v únoru 2008. Narozdíl od českých měst se ve slovenské metropoli ujal také pozdější prodloužený model Ikarus 283, který byl dlouhý 17 975 mm oproti délce 16 500 mm u Ikarusu 280. Autobusů Ikarus 283.01 bylo v roce 1992 dodáno 21 kusů, přičemž několik z nich se dočkalo ještě roku 2008.

Ikarus 283.01 ev. č. 2514 a EČV BA-289GJ, který vidíme nedaleko hlavního nádraží na snímku, pořízeném 7.7.2008, byl zhruba měsíc poté vyřazen.

Ikarus 415.30, ev. č. 4128, Bratislava 8.7.2008 Narozdíl od českých měst našel na Slovensku poměrně širokého uplatnění Ikarus 415. Bratislavský Dopravný podnik zakoupil v letech 1997 až 1998 celkem 44 autobusů Ikarus 415.30, z nichž kromě jednoho, který byl pokusně přestavěn na pohon zemním plynem ale nakonec zůstal neschválen, všechny dosud slouží.

Nedaleko železniční stanice Bratislava Petržalka byl 8.7.2008 vyfotografován Ikarus 415.30 ev. č. 4128 a EČV BA-140AH.

Ikarus 412.08A, ev. č. 1032, Bratislava 8.7.2008 V roce 1998 byl do Bratislavy dodán první nízkopodlažní autobus, jímž se stal Ikarus 412.02 ev. č. 1700 (později přečíslován na 1030), na jaře 2001 ho následovaly další dva vozy Ikarus 412.08 ev. č. 1701 a 1702 (od roku 2004 ev. č 1031 a 1032). Tyto tři vozy pak bohužel zůstaly až do příchodu Solarisů v roce 2006 jedinými nízkopodlažními autobusy v Bratislavě. Pro zajímavost, v Česku našly Ikarusy 412 uplatnění v Děčíně, Karlových Varech a v Táboře.

Lamačskou cestou projíždí 8.7.2008 vůz ev. č. 1032 a EČV BA-698FE.

Ikarus 435.18, ev. č. 2825, Bratislava 7.7.2008 Mezi nejrozšířenější autobusy bratislavského DP patří kloubový Ikarus 435.18, kterých bylo v období let 1995 až 1998 zakoupeno 96 kusů a dosud, v roce 2008, všechny slouží. Délka Ikarusu 435 je 17 850 mm, pojme 40 sedících a až 125 stojících cestujících.

Štefánikovou ulicí projíždí 7.7.2008 na lince č. 83 Ikarus 435.18 ev. č. 2825 a EČV BA-736BS

TAM Bus 232 A 116M, ev. č. 3704, Bratislava 8.7.2008 V roce 1995 zakoupil DPB 11 autobusů slovinského původu TAM Bus 232 A 116M. Prvním z nich byl předváděcí vůz, jenž dostal evidenční číslo 3700 (snímek najdete ve fotogalerii č. 6) a dodnes nese původní žluto-modro-fialové barevné schéma. Dále bylo dodáno deset autobusů téhož typu, které byly původně určeny pro DP Teplice avšak severočeský dopravce zredukoval zakázku dvaceti vozidel na polovinu a zbývající byly, již v modro-bílo-žlutém nátěru pro Teplice, dodány do Bratislavy. Mají evid. čísla 3701 až 3710 a zatímco v Teplicích již byly všechny vozy TAM Bus na přelomu let 2007 / 2008 vyřazeny a nahrazeny typem Scania OmniLink, v Bratislavě všech 11 stále slouží.

Křižovatkou ulic Lamačská cesta a Mlynská dolina projíždí 8.7.2008 vůz ev. č. 3704 a EČV BA-414FZ.

TAM Bus 272 A 180M, ev. č. 1412, Bratislava 9.7.2008 Vedle klasických, výše uvedených, 11 598 mm dlouhých autobusů TAM Bus našla v Bratislavě hojného rozšíření také kloubová varianta. Nejprve byl v roce 1992 zakoupen vůz TAM Bus 260 A 180M ev. č 4400 (v roce 2006 přeznačený na 2412), poté postupně přišlo v letech 1993 - 1995 33 kusů modelu TAM Bus 272 A 180M. Posledním přírůstkem byl vůz stejného typu, který byl v červnu 2008 zakoupen jako 15 let starý z Banské Bystrice.

Autobus ev. č. 1412 a EČV BA-388EV na snímku, pořízeném v ranních hodinách dne 9.7.2008, přijíždí do zastávky Trnavské Mýto.

Solaris Urbino 15 CNG, ev. č. 1203, Bratislava 8.7.2008 Nutnost obměny dosluhujících kloubových Ikarusů 280 vyústila v nákup dvaadvaceti patnáctimetrových nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 15 CNG v roce 2006 (ev. č. 1201 - 1222). Autobusy jsou 14 590 mm dlouhé, mají 40 míst k sezení a až 105 ke stání, mají troje dvoudílné, dovnitř otvírané dveře, přičemž střední jsou vybaveny plošinou pro vozíčkáře. Jedná se o ekologická vozidla poháněná zemním plynem a jsou opatřena zeleno-žlutým nátěrem s reklamou plynárenské společnosti SPP.

Do výchozí zastávky Autobusová stanica najíždí 8.7.2008 vůz ev. č. 1203 a EČV BA-502OL.

SOR B 9,5 ev. č. 3510, Bratislava 8.7.2008 DP Bratislava provozuje od roku 2000 třiatřicet malých autobusů SOR B 9,5. První tři (ev. č. 3501 - 3503) se ve slovenské metropoli objevily na přelomu let 1999 a 2000 a ještě do konce roku 2000 přibylo dalších pět vozidel s evidenčními čísly 3504 až 3508. V letech 2001 a 2002 bylo dodáno dalších 18 kusů, jednalo se již o novější model s některými designérskými vylepšeními. Poslední série sedmi autobusů obohatila vozový park DPB v roce 2005 (ev. č. 3527 - 3533) a opět se jednalo vylepšený model oproti všem předchozím sériím. Jednotlivé dodávky se v detailech lišily zbarvením.

Autobus ev. č. 3510 a EČV BA-799FI, byl zachycen 8.7.2008 nedaleko zastávky Vodárenské múzeum.

SOR BN 9,5 ev. č. 3546, Bratislava 8.7.2008 Ke konci roku 2007 bylo do Bratislavy dodáno 18 částečně nízkopodlažních autobusů SOR BN 9,5, které dostaly evidenční čísla 3534 až 3551. Autobusy jsou třídveřové 9580 mm dlouhé, jsou vybaveny kneelingem a výklopnou plošinou pro vozíčkáře u středních dveří. Vozidla byla dodána v červeném nátěru, na který byl aplikován propagační polep "Bratislava - Little Big City".

Na Lamačské cestě byl 8.7.2008 vyfotografován autobus ev. č. 3546 a EČV BA-546SE.


Stránka byla vytvořena 30.11.2008