Loď Anette přístavu Trois-Rivières 13.6.2004

Na moři.  Loď Anette - 1. část

4. června 2004 jsem odlétl do Amerického přístavního města Savannah, kde jsem nastupoval jako steward na loď Anette, patřící rejdařství MST. Společnost má sice sídlo v Německu, ještě navíc v nějakém vnitrozemském zapadákově jménem jménem Schnaittenbach. Loď však působí výhradně na americkém kontinentě a sloužila především k přepravě kaolínu.

Snímek vlevo, pořízený 13.6.2004 v kanadském přístavu Trois-Rivières ukazuje loď po vyložení nákladu, asi dvě hodiny před odjezdem zpět do Savannah.

FOTOGALERIE

Loď Anette přístavu Trois-Rivières 13.6.2004 Anette obvykle převážela kaolín ze Savannah do Trois-Rivières, ležícího na Svatém Vavřinci zhruba na poloviční cestě mezi městy Québec a Montréal. Zpět se obvykle přejíždělo s prázdnou lodí nebo se příležitostně našel náklad z Kanady do Spojených Států, například kameny z lomu na řece Saguenay, které jsme dvakrát vezli na Floridu. Poměrně časté byly rovněž cesty pro kaolín do Brazílie, konkrétně šlo o místa na severu země v oblasti Amazonie, kde se nakládalo u terminálů mimo velká města.

Na snímku pořízeném taktéž 13.6.2004Trois-Rivières kluci z palubního oddělení pracují na údržbě lodi, vpravo Pavel Stolár kontroluje zábrany proti vnikání hlodavců na palubu.


Loď Anette na kotvišti před vjezdem do Savannah, 19.6.2004 Loď Anette na kotvišti před vjezdem do Savannah, 4.1.2005
Tuto dvojici snímků přes svoji tonální podobnost od sebe dělí zhruba půl roku. Ten vlevo, pořízený 19.6.2004, zachycuje podvečerní atmosféru na kotvišti před příjezdem do Savannah, zatímco pravý snímek byl vyfocený na stejném místě 4.1.2005 za chladného, mlhavého rána dne 4.1.2005. Oba snímky jsem pro zvýraznění oranžového "večerního" efektu fotografoval s použitím přechodového filtru Cokin Sunset.


Shromáždění posádky při cvičném poplachu 14.8.2004 Na každé námořní lodi se pravidelně konají v intervalu dva týdny až měsíc cvičné poplachy. Obvykle se procvičuje požární poplach, muž přes palubu a nouzové opuštění lodi. Většinou se poplachy omezí pouze na seskupení posádky u záchranného člunu a přezkoušení jednotlivců z individuálních povinností, několikrát do roka je však třeba spuštění vyzkoušet také prakticky.

Na snímku ze 14.8.2004 se námořníci sešli za komínem u záchranného člunu a vyčkávají příchod prvního důstojníka.


Údržba záchranného člunu, 6.12.2004 U násypníku terminálu Bacarena (Brazílie, ř. Pará) 6.12.2004
Dva snímky ze 6.12.2004, pořízené u nákladového terminálu Barcarena na řece Pará v Brazílii nám ukazují členy posádky při údržbě záchranného člunu (vlevo) a násypník na kaolín (vpravo).


Loď Anette, Záliv Svatého Vavřince 12.1.2005 I takto, jak vidíme na několika následujících snímcích, může vypadat námořní loď, pokud ji v mrazivých vodách Severního Atlantiku překvapí silná bouře. Jednu takovou jsme "absolvovali" v lednu 2005 při mé poslední cestě ze Savannah do Trois-Rivières před mým návratem domů. Snímky jsou pořízené po uklidnění počasí v Zálivu Svatého Vavřince ráno 12.1.2005. Již následující den večer jsem spolu s několika dalšími vystřídanými po více než sedmi odsloužených měsících seděl v letadle domů.

Loď Anette, Záliv Svatého Vavřince 12.1.2005 Podobnou scenérii vidíme také na druhém snímku. Pokud je vrstva ledu takto silná zvyšuje se hmotnost lodi a tím i ponor a těžiště lodi, což může být zvláště v případě přetrvávajícího špatného počasí, poněkud nebezpečné.


Loď Anette, Záliv Svatého Vavřince 12.1.2005 Loď Anette, Záliv Svatého Vavřince 12.1.2005
Největší množství ledu se hromadilo v prostorách mezi víky nákladových prostorů a kolem jeřábů. Na levém snímku první důstojník Pavel Buček obhlíží situaci právě okolo jeřábů, zatímco elektrikář Vlasta Košťál se na pravém snímku snaží vyprostit z ledového krunýře otočnou anténu radaru.


Stránka byla vytvořena 11.4.2006