451.070/069, 2.12.2005
Jednotka 451.070/069 projíždí dne 2.12.2005
úsekem Hněvice - Horní Počaply jako Os 9609.

Elektrické vlaky řad 451 a 452

Začátkem padesátých let 20. století bylo rozhodnuto vyvinout pro ČSD elektrickou jednotku pro osobní vlaky na frekventovaných tratích okolo Prahy a v dalších městských aglomeracích. Po dvou prototypech EM 475.0 vývoj vyústil v model, který dostal označení EM 475.1 a na dlouhá desetiletí se stal stěžejním typem v osobní dopravě, zejména na hlavních elektrifikovaných tratích, vycházejících z Prahy. Teprve po roce 2000 ho zde začaly vytlačovat patrové jednotky řady 471, známé jako "City Elefant", které nakonec zbývající staré "pantografy" pravděpodobně na konci roku 2013 přesunou do role záložních souprav.

Počátky provozu v šedesátých letech nebyly vůbec jednoduché, vlaky se potýkaly s řadou poruch a závad, mnoho jich během úvodních let velmi často stálo v depu a trvalo léta, než se "vychytaly mouchy" a spolehlivost dostala na přijatelnou úroveň. Po stránce komfortu pro cestující byly na tehdejší dobu velmi vyspělé, zejména pro svoji nízkopodlažnost, která, samozřejmě ve spojení s patřičným typem nástupišť, dovolovala cestujícím využívat luxus bezbariérového nástupu a výstupu (pokud pomineme, že se na mnoha nádražích tito cestující stejně museli nějak dostat na příslušné nástupiště po pevných schodech).

Jednotky EM 475.1 (po přečíslování v roce 1988 řada 451) byly vyráběny v letech 1964 - 1968, následně bylo v letech 1972 - 1973 vyrobeno ještě 11 vlaků mírně vylepšené verze, označené EM 475.2 (nově 452). Jednotky byly vyráběny jako čtyřvozové se dvěma čelními hnacími a dvěma vloženými vozy, později byly vlaky podle potřeby řazeny také jako tří, pěti nebo šestivozové soupravy. Vložené vozy měly označení N 475.1 (po přečíslování 051), nebo N 475.2 (052), obsaditelnost čtyřvozové jednotky je 300 sedících cestujících, počítalo se rovněž s přepravou stojících cestujících, což bývalo ve špičkách na příměstských tratích poměrně běžné.

FOTOGALERIE 1
řada 451
FOTOGALERIE 2
řada 451
FOTOGALERIE 3
řada 451 & 452
FOTOGALERIE 4
atypické nátěry
FOTOGALERIE 5
Kabina, interiéry atd...
FOTOGALERIE 6
nové foto 2013
FOTOGALERIE 7
poslední jízda 10.8.2018

Vlaky obou typů jsou určeny pro napájecí soustavu 3 000 V ss, maximální rychlost je 100 km/h. Pro vlaky řad 451 a 452 se i mezi cestující veřejností vžilo pojmenování "pantograf", u zaměstnanců i příznivců železnice se mimo to rozšířily další přezdívky, jako například "lochneska", "žába" nebo dokonce "žabí tlama". Ačkoli tyto vlaky původně sloužily například také na Ostravsku nebo až na východním Slovensku, v posledním desetiletí se jejich provoz zredukoval na tratě okolo Prahy v rámci Středočeského kraje a blízkého okolí (nejdále do Pardubic a Ústí nad Labem), vyjímkou bylo krátké působení na trati Olomouc - Nezamyslice v polovině minulého desetiletí. Letošní rok 2013 je pravděpodobně poslední, kdy se ještě s těmito fotogenickými, ale současným požadavkům na úroveň cestování už nevyhovujícícmi vlaky budeme setkávat v pravidelném provozu. V březnu 2013 zůstává provozních posledních 13 jednotek řady 451 a tři vlaky řady 452 a jejich počty se stále snižují, napřesrok se těch několik, co přežije, pravděpodobně už zařadí pouze mezi provozní zálohy. V každém případě tady za těch téměř 50 let provozu odvedly obrovský kus práce.
Aktuálně 2018: Poslední jízda v pravidelném provozu se uskutečnila dne 10.8.2018, viz fotogalerie 7.


451.092/091, Radotín 8.8.2003 Vlaků řady 451 bylo celkem vyrobeno 51 ve třech sériích. První čtrnáctikusová série byla vyrobena v letech 1964 - 1965 (EM 475.1001 - 1028, každý hnací vůz má vlastní číslo), druhá série (EM 475.1029 - 1090) je z let 1965 - 1967 a posledních šest souprav EM 475.1091 - 1102 opustilo výrobní závod v roce 1968. Postupem času se z důvodů nehod, oprav a později také díky vyřazování, které se ne vždy týkalo celé jednotky, občas nedodrželo původní řazení po sobě jdoucích čelních vozů v jednom vlaku. Z výroby byly všechny vlaky čtyřvozové, později se některé jednotky podle pořeby upravovaly na tří, pěti nebo šestivozové, v případě požadavků na větší kapacitu, nejvíce na tratích z Prahy na Kolín nebo na Beroun, byly obvyklé dvě spřažené soupravy.

Šestivozové jednotky byly typické pro trať Praha - Beroun. Na snínku, pořízeném 8.8.2003, odjíždí ze stanice Praha - Radotín jednotka 451.092/091 jako osobní vlak č. 9910 do Berouna.

451.026/025, Ústí n.L., 14.12.2007 Barevné provedení první série vlaků do čísla 028 sestávalo z modré vozové skříně s podélným červeným, bíle lemovaným pruhem s kruhovým zakončením na obou koncích, střecha byla šedá. Počínaje jednotkou EM 475.1029/1030 vlaky dostaly nátěr v kombinaci modré a krémové barvy, rozložení barev bylo shodné s dnešním obvyklým modro-šedým nátěrem, ostatně krémová barva poté byla při opravách nahrazována právě šedou. Od roku 1977 začaly ČSD aplikovat barevné rozlišení vlaků a lokomotiv podle trakcí, pro elektrická stejnosměrná vozidla byla zvolena kombinace zelené v dolní polovině a krémové v horní polovině vlaků, od roku 1982 byl doplňován oranžový, případně žlutý 300 mm vysoký výstražný pruh na čele. Další změna nastala od 1.1.1988, kdy vstoupil v platnost nový předpis, podle kterého byly vlaky a lokomotivy opatřovány jednotnou barvou opět podle trakcí, v tomto případě zelenou, se 600 mm vysokým podélným pruhem okolo celého vozidla. Již během první poloviny 90. let ale došlo k poměrně intenzivnímu návratu k modro-šedé barevné kombinaci a zelené "žáby" z našich tratí zmizely ještě před koncem tisíciletí. Bohužel jsem tehdy ještě vlaky příliš nefotil a žádný vlastní snímek řady 451 v zeleném nátěru nemám.

Snímek jednotky 451.026/025 byl pořízen 14.12.2007, v době, kdy "pantografy" jezdily z Prahy až do Ústí nad Labem. Osobní vlak č. 6817 je na ústeckém hlavním nádraží připraven k odjezdu zpět do Prahy.

451.001/002, Praha Mas.n., 8.6.2007 Z poměrně jednotného nátěru jednotek řady 451 vybočují tři vlaky, na kterých bylo aplikováno schéma po vzoru první výrobní série, tedy modrý vlak s červeným, bíle lemovaným pruhem. První byla v roce 1996 jednotka 451.045/046, která měla narozdíl od původních vlaků na čelech bílou plochu, vlak ale v tomto nátěru vydržel pouze do roku 2000. Druhou jednotkou, která dostala "retro" nátěr, byla 451.001/002 v roce 1997, jejíž základní barva však není čistě modrá, ale spíš modrozelená a navíc tmavší. Nakonec byla v roce 2010 opatřena tímto nátěrem jednotka 451.025/026, odstín tohoto vlaku je ale pro změnu světlejší. Fotky všech tří vlaků najdete ve fotogalerii č. 4.

Osobní vlak č. 9419 odjíždí 8.6.2007 z Prahy - Masarykova nádraží přes Nymburk a Kolín do Kutné Hory. Vlak je složen ze dvou čtyřvozových jednotek, přičemž 451.001/002 má speciální nátěr, vycházející ze zbarvení, jaké měla první série těchto vlaků z výroby.

452.008/007, Kralupy n. Vlt., 29.5.2010 Protože se zdržela sériová výroba elektrických jednotek řady EM 488, bylo rozhodnuto objednat ještě 11 souprav, navazujících na řadu EM 475.1. Vlaky byly vyrobeny v letech 1972 - 1973, dostaly řadové označení EM 475.2 (po přečíslování 452) a mírně se lišily ve vybavení, vzhledově však byly identické, stejně tak jejich zbarvení bylo původně modro-krémové, později modro-šedé a dále měněno podle stejného scénáře jako u řady 451. Někteří železničáři tvrdí, že jejich kvalita materiálů a provedení zaostává za starší řadou 451, čímž se vysvětluje jejich rychlejší vyřazování z provozu, začátkem roku 2013 jsou ve stavu poslední tři vlaky.

V Kralupech nad Vltavou byla 29.5.2010 vyfocena jednotka 452.008/007.

452.010/003, Praha hl.n., 12.5.1999 Ačkoli po uvolnění poměrů v devadesátých letech nevzikla v nátěrech elektrických jednotek zdaleka taková divočina v natírání, jako tomu bylo v případě dieselových lokomotiv, několik atypických nátěrů přece jen vzniklo. Pomineme-li tři výše popsané retro nátěry nebo nějaké ty doplňky ve formě ozdob či nápisů na čelech, určitě nejvíce vybočovala z řady jednotka 452.003/010, která dostala zcela nový nátěr v kombinaci tmavomodré, fialové a oranžové na světle šedém základě, jak to vidíme na snímku. V těchto barvách vlak jezdil v období let 1992 - 2003 a za zmínku stojí také to, že se jako jediný dočkal rozsáhlejší modernizace interiéru, který byl nyní laděn do hněda a byl vybaven sedačkami s hlavovými opěrkami.

Jednotka 452.010/003 v době, kdy nosila unikátní zbarvení. Snímek byl pořízen 12.5.1999 v Praze na hlavním nádraží.

451.098/056, Praha hl.n., 22.12.2010 Ačkoli se to vzhledem k věku "pantografů" a jejich výhlídkou na brzké vyřazení původně nezdálo moc pravděpodobné, byly nakonec dvě jednotky v roce 2010 natřeny do nových korporátních barev Českých drah. Nátěr, podle autora známý pod názvem "Najbrt", dostaly jednotky 451.056/98 a 451.095/96.

Ve stanici Praha hlavní nádraží je 22.12.2010 připraven k odjezdu osobní vlak č. 2523 do Benešova. Jednotka 451.098/056 má nové zbarvení Českých drah.

451.025/026, 12.2.2013 Salón cestujících má v hnacích i vložených vozech podlahu ve výšce 580 mm nad temenem kolejnice, pouze menší oddíly nad podvozky jsou zvýšené. Hnací vozy mají 61 a vložené 89 sedadel, směrovaných ve stejném počtu proti a po jízdě. Sedačky vlaků řady 451 mají šedé sedáky a modrá opěradla, umakartové obložení stěn bylo do soupravy č. 028 v béžovém odstínu, od čísla 029 bylo světle modré, při pozdějších opravách se ale poškozené panely vyměňovaly obvykle již jen za béžové. Původní okna jsou do poloviny výšky spouštěcí, v pozdějších letech byla u mnoha vlaků vyměňována za výklopná, kdy se vyklápěla dovnitř jen zhruba horní čtvrtina. Výměna oken se týkala vlaků obou řad, na tomto snímku je souprava s původními okny, vlak na následující fotce má novější výklopná okna.

Interér vloženého vozu jednotky 451.025/026 byl vyfotografován 12.2.2013 ve stanici Praha - Masarykovo nádraží.

452.016/015, 21.2.2013 Nejviditelnějším poznávacím znakem řady 452 od předchozí 451 jsou červené sedačky. Obložení stěn je béžové a další změnou, které si cestující všimne za jízdy večer nebo v noci, je stálé svícení v interiéru, to narozdíl od řady 451 díky bateriím už nezhasíná v krátkých nenapájených úsecích při průjezdu okolo trakčních měníren.

Typicky červený interiér jednotky 452.016/015 byl vyfocen jen o několik dní později, než předchozí snímek, konkrétně 21.2.2013 na pražském hlavním nádraží po příjezdu osobního vlaku 2542 z Benešova. Když jsem si začal plánovat tvorbu stránky o těchto vlacích, zjistil jsem, že téměř nemám vlastní snímky interiérů, tak jsem to honil na poslední chvíli. Zejména u řady 452 je umění chytit některý ze tří posledních provozních vlaků, chce to sledovat na webu aktuální nasazení a spoléhat, že bude dodrženo.

451.016, 21.2.2013 Kabina strojvedoucího ve voze 452.016, vyfotografovaná 21.2.2013 v Praze na hlavním nádraží po příjezdu osobního vlaku z Benešova.

Jak bylo konstatováno výše, éra těchto nepřehlédnutelných vlaků je na konci. Jejich plánovaná životnost byla navzdory potížím v počátcích provozu výrazně překonána a dnes můžeme jen doufat, že se aspoň jedna souprava dočká muzeálního zachování, nejlépe v provozuschopném stavu. Vlaky, které neúnavně vozily do škol, zaměstnání nebo za zábavou či turistikou celé generace cestujících by si určitě svého zástupce mezi historickými exponáty zasloužily.


Stránka byla vytvořena 8.3.2013